Bola to veľká paráda. Rozmanité občerstvenie, workoutová exibícia a dovezené okrasné dreviny. Ján Nosko prestrihával pásku spolu s s vtedajším predsedom NR SR Petrom Pellegrinim,  podpredsedníčkou Janou Laššákovou a predsedom mladých smerákov Jurajom Gedrom.

Išlo o dobrú vec a nepochybujem, že mnohých nové streetworkoutové ihrisko na Severnej potešilo.  Až čas preskúšal či lesk a nadšenie z nového funkčného priestoru boli oprávnené. Obyvatelia Severnej na vlastné oči videli ako sa hracie prvky postupne rozpadávajú. Odpadávali tyče a  uvoľnovali sa skrutky a matice. Keď som kampaňoval od dverí k dverám na jeseň 2018,  tak už vtedy som so všimol a fotil poškodené a uvoľnené prvky na cvičenie.  Rozprávali mi o ňom obyvatelia. Krátky príbeh ihriska skončil nakoniec minulý rok demontážou.

Všeličo sa dá zdôvodniť vandalizmom, ale v tomto prípade možno argumentovať aj nekvalitnými a netrvácnymi materiálmi, ktoré nedokázali odolať vplyvom počasia. Neslúžili ani niekoľko rokov. Banskobystričania vedia, že takýchto neslávnych ihrísk sme žiaľ mali viac – v Radvani pri štadióne, v areáli bývalej školy okružná a vo vnútrobloku v Podlaviciach.

Zvuk potlesku po prestrihnutí pásky prehlušila demontáž prvkov a nám ostalo si už len zaspomínať a poučiť sa. Prípad ihriska by mal byť živým pripomenutím toho ako by sa to nemalo robiť. Ak niečo spraviť, tak to spraviť poriadne a ochrániť to pred spustnutím a prípadným vandalizmom. O to viac dbať na kvalitu ak ide o naše spoločné verejné zdroje. Toto nie je kritika, ale zrkadlo, pripomienka a odporúčanie. Obyvatelia Severnej na to tak skoro nezabudnú. Máme na viac.

Na záver už len pre úsmev si pripomeňme niekoľko prestrihávacich rečí.

„Takéto ihriská by mali vznikať na každom sídlisku a v každej obytnej zóne, aby ľudia mali kde športovať. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na vybudovaní tohto multifunkčného športoviska. Verím, že dobre poslúži obyvateľom zo širokého okolia a raz možno odtiaľto vzíde ďalší úspešný športovec nášho mesta.“ Ján Nosko

„Nesmierne sa teším, že spolu s Mladými sociálnymi demokratmi môžem otvoriť toto ihrisko u mňa doma. Vznikla tu multifunkčná plocha na športovanie aj pre deti. Mladí sociálni demokrati sú ľudia,  ktorí netárajú do vetra, makajú a  keď niečo sľúbia, tak to aj splnia. Najmä vďaka nim si tu bude môcť zašportovať každý bez rozdielu, nebude sa vyberať žiadne vstupné. Treba sem len prísť a uvoľniť sa pri športe alebo cvičení, hneď vedľa tejto bytovky pre mladé rodiny.“ Peter Pellegrini

Autor blogu:

David Kapusta

Doma študoval právo a v zahraničí financie. Živím sa ako daňový konzultant so zameraním na transferové oceňovanie. Nie som platený žiadnou organizáciou ani členom politickej strany. Som citlivý na nespravodlivosť a nebojím sa mať vlastný názor. Slúžim ako poslanec mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici a zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja. Som členom klubu nezávislých poslancov BBA. Angažujem sa, pretože chcem, aby sa nám tu žilo lepšie a verím v novú generáciu angažovaných ľudí vo verejnom živote.