V tejto kapitolke som vybral 6 stavebných zásahov, ktoré najvážnejšie narušili mesto, jeho identitu, mestotvornosť a princípy tvorby mestského prostredia. Skúsim sa vyjadriť rečou tých stavieb…

kaufland_kom
• Kaufland – na Štúrovom námestí:
Že to malo byť nové mestské centrum?, že v ňom nemá stáť typizová architektúra? že si UHA strelil vlastného góla a hrubo pošliapal svoje vlastné zásady tvorby mesta? To ma vôbec nezaujíma, mňa zaujíma len biznis a zisk a nie nejaká „mestotvornosť“ Banskej Bystrice…

štiavničky_kom

 

• Štiavničky – súkromá výstavba:
Mňa žiadne prevetrávanie mesta nezaujíma, nezaujímajú ma žiadne zelené koridory… a je mi ľahostajné, že toto sú plochy určené pre šport a zeleň, je to moje a basta…
 

hušták_kom

 

• Hušták –výstavba okolo Bystričky:
Sme dôležitejší ako nejaké pamiatkové historiské jadro mesta, kto by už len dodržiaval nejaké merítko a nejaký zelený koridor… a ja vpredu sa hlavne teším, že som najlepšia „bilboardova“ architektúra v meste – nikto v centre nevytvára taký reklamný smog.

jesenský_kom

• Jesenský vŕšok – polyfunkčná výstavba:
Akéže uchovanie krajinoobrazu, akáže ťažká, robustná hmota nad drobnou štruktúrou zástavby – však som dobrá a kvalitná architektúra a dôležité je, že panoráme mesta dominujem ja…

belveder_kom Belvedér – nová vystavba v najcen-nejšom centrálnom priestore mesta:
Čo tam po novej, priečnej kompozičnej osi mesta spájajúcej Roosveltovu nemocnicu s Troskami, s výhľadmi na Urpín! V prvom rade si my musíme dotvoriť svoj mikropriestor a čo tam po nejakých mestotvorných koncepciách a výhľadoch, my na Urpín vidíme…

radvaň_kom

• Centrum Radvaň – nová súkromná výstavba:
A načo je Radvančanom verejné priestranstvo, zeleň, parkoviská….. aby sa zhromažďovali a robili nejaké občianske aktivity? Nie, nie, verejný priestor si odkúpime a postavíme si tam, čo my chceme, čo nás po potrebách Radvančanov ! …. a ešte si to aj oplotíme!

Autor blogu:

Peter Rusnák

Nie som rodený bystričan, ale toto mesto som si pred 40-timi rokmi vybral za mesto svojho života - tak ako si vyberáte svoju manželku - nie je Vám rodina, ale ju ľúbite a chcete s ňou prežiť celý život. Som architekt-urbanista, ale posledné roky pracujem prevažne v oblasti regionálneho rozvoja a aktivizujem sa hlavne v MNO ako rozvojový konzultant.