Keď sa v Banskej Bystrici v roku 2020 zrodil projekt Otvoreného vládnutia na miestnej úrovni, OGPL BB, ako v prvej samospráve na Slovensku, bola to medzi aktívnymi občanmi úžasná vec. Stratégia sa v spolupráci s MsÚ tvorila dlho, nasledovali však pocity sklamania, znásobené predstavou nechcenej pomoci vedeniu mesta pred voľbami.

Predsa len otvorenie akéhokoľvek centra moci  sa nerobí ľusknutím prsta a systémovo ani výmenou zodpovedných osôb. Vyžaduje si väčší počet participantov na moci, ich vôľu, skúsenosti a poznanie ako na to. Moje sklamanie už v úvode tvorby stratégie vychádzalo z náznakov uzatvárania sa „klubu aktívnych občanov“ pred širokou verejnosťou. Dnes mohla verejnosť lepšie rozumieť našim snahám.

 

Novinky z posledného stretnutia

Informačné stretnutie v rámci Spolupracovne bolo tento týždeň venované výberu projektov do Integrovanej územnej stratégie funkčnej mestskej oblasti Banská Bystrica (IÚS FMO BB), teda projektov tvorených s víziou do roku 2050, projektov, ktoré zásadne zmenia naše mesto.

Dobrou správou je pripravovaná spolupráca s OECD, ktorá poskytne technickú podporu MsÚ pri zapájaní verejnosti a jej participácii na tvorbe stratégie. V Európskej únii je len deväť samospráv, ktoré sa tešia takejto podpore, ktorú Banská Bystrica skutočne potrebuje.

Následne je dobrou správou, že široká verejnosť bude môcť hlasovať o niektorých projektoch prostredníctvom hackathonu, alebo workshopov, ktoré sa pripravujú na február.

Žiadna autorita nám však nepomôže, ak hodnoty zostanú iba napísané v administratívnych dokumentoch, alebo v nabublinkovaných správach o v skutočnosti často naaranžovanej participácii. Ani stretnutie 20-tich ľudí z vyše 75 tisícového mesta veľa nezmení.

 

Rozpočet za oponou

Pripomeniem aktuálnu kauzu. Primátor mesta navrhol na poslednom zasadaní Zastupiteľstva nerokovať o návrhu rozpočtu v jednotlivých odborných komisiách. Spolupráca s verejnosťou a jej zástupcami je pritom hodnota, o ktorej tu je reč a ktorá nemôže byť spochybnená zhoršenými, krízovými podmienkami. Práve naopak.

Vysvetliť verejnosti sa nedá len to, čo sa týka zneužívania verejnej funkcie. Nový hlavný kontrolór mesta nedávno upozornil na nezrovnalosti v účtovaní obchodnej spoločnosti MBB a.s., založenej mestom. Preto ma prekvapuje pokračujúca neopatrnosť pána primátora a necitlivosť voči týmto potrebám verejnosti.

Pred rokom prebehla na komisiách inštruktáž pre poslancov o tom, čo obsahuje rozpočet a ako sa tvorí a to na úrovni gymnaziálneho učiva. Navrhovala som, aby sa prezentácia, alebo grafy a tabuľky v populárnej a online forme dostali aj na verejnosť. Nestalo sa.

Nevypočutých návrhov bolo a je aj v rámci Otvoreného vládnutia veľa. Ale napríklad diskusia na nedávnych stretnutia Spolupracovne bola obmedzená buď časom, alebo striktne vymedzenou témou. Boli to len informatívne stretnutia.

 

Lobisti v Kooperačnej rade

Za zmienku a možno aj nový blog stojí zloženie Kooperačnej rady v tvorbe IÚS FMO BB. Okrem  zástupcov obcí a asi 6-tich zástupcov mesta Banská Bystrica sú v nej aj zástupcovia sociálno-ekonomických partnerov. Teda tých, ktorí majú záujem presadiť svoje projekty. Z môjho pohľadu to sú lobisti a nie členovia, ktorí by dokázali objektívne zvažovať výber projektov.

Zúčastnila som sa ich online stretnutia, ktoré bolo otvorené aj verejnosti a bolo zrejmé, že aj títo partneri si uvedomovali konflikt záujmov. Viacerí s nich upozornili, že majú založenú aj neziskovú organizáciu. Jeden dokonca s otvorene prejaveným výsmechom.

Na druhej strane Banská Bystrica so svojím okolím nie je jediná funkčná mestská oblasť, ktorá má zástupcov podnikateľského sektora v Kooperačnej rade. Avšak napríklad Bratislava akceptuje iba svoje mestské spoločnosti.

 

Poznámka na koniec

S nevôľou som si na webových stránkach mesta prečítala, že Spolupracovňu založilo mesto. Ide o v júni premenovanú Platformu Otvoreného vládnutia, ktorá vznikla na naliehavú požiadavku aktívnych občanov, ktorí žiadali o možnosť spolupracovať na rozhodnutiach mestského úradu. Ten ich spoluprácu, zverejňovanie informácií a participáciu s občanmi roky odmietal. Jeden z tých, ktorí presvedčil primátora mesta bol Splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Ochota zapojiť sa do projektu zo strany MsÚ bola pre mnohých prekvapením. Preto si myslím, že MsÚ sa nespráva voči svojim partnerom v Otvorenom vládnutí férovo a že si tento projekt, na tvorbe ktorého dlho pracovali mnohí dobrovoľníci neprávom privlastnil. A možno aj preto, že záujem oň sa z druhej strany vytratil.

 

Záver

Myslím si však, že aktívni občania bez rozdielu politických preferencií by mali prijať pomoc, ktorú nám ponúkajú aj subjekty mimo mesta a mimo Slovenska a hľadať možnosti na „spoluprácu“ s mestským úradom. Tá predpokladá jeho otváranie sa a zverejňovanie informácií širokej verejnosti. A na tom je potrebné pracovať.

Napríklad aj v prípravách projektu IÚS FMO BB. Napriek oslavným článkom o participácii nám chýba zoznam členov Koordinačnej rady, zápisnice zo stretnutí a nenašla som ani aktualizovaný zoznam pripravovaných projektov. Nakoniec skúste nájsť ten starší, alebo vôbec nejaký. Ak by sa vám to aj podarilo, forma v akej sa dá preštudovať vás od toho odradí.

Autor blogu:

Marta Medzihradská

Občianska aktivistka, blogerka