Posledné dva týždne sa opäť niesli v duchu mnohých rokovaní, nových spoluprác i strategických projektov. Poklepali sme základný kameň autobusovej stanice, čo považujem za začiatok reálnej výstavby novej vstupnej brány do Banskej Bystrice.

IMG_7986

Prehlbujeme spoluprácu

Stretol som sa aj s rektormi vysokých škôl, ktoré u nás pôsobia. Dovolím si tvrdiť, že vzťahy s akademickou obcou máme nadštandardné. Doterajšiu spoluprácu však chceme ešte viac prehĺbiť vytvorením Univerzitnej rady mesta. Zo zástupcov vysokoškolských pedagógov a študentov vytvoríme tím, ktorý nám bude pomáhať pri riešení potrieb regiónu, ale napríklad aj pri nastavovaní nových zahraničných partnerstiev. Túto myšlienku som predstavil aj mladým ľuďom z Rady študentov. Ich postrehy a reflexia na celospoločenské problémy sú zaujímavé, podobne ako chuť a energia prichádzať s novými témami a prispievať k ich riešeniu. Verím, že využitím odborného potenciálu a mladej energie sa nám podarí spoluprácu ešte viac zintenzívniť.

IMG_2896

Sme mesto športu

Pri oceňovaní najlepších športovcov Banskej Bystrice za rok 2015 bolo cítiť športové endorfíny naozaj všade.  Športovú základňu, akú naše mesto má, nám môže závidieť naozaj každý. Som rád, že sa o tom bude môcť už čoskoro presvedčiť aj hodnotiaca komisia, ktorá rozhodne o udelení prestížneho titulu Európske mesto športu… Aj keď ja stále tvrdím, že Európskym mestom športu už dávno sme.

_MG_2447

 

Autor blogu:

Ján Nosko

Komunikácia je pre mňa kľúčová a snažím sa využívať všetky formy rozhovoru s Banskobystričanmi. Blogovanie vnímam ako jeden z dobrých nástrojov informovania obyvateľov o tom, na čom pracujeme, čo sa podarilo a naopak.