Po mimoriadne teplej zime prišla rýchlo jar, podľa odborníkov sme prežili najteplejší marec za posledných 144 rokov. Nástup vyšších teplôt prijali aj Banskobystričania s radosťou, veď čo je lepšie ako predlžujúce sa dni a príjemné teploty.

10171216_3997856001637_1839918215_nNa námestí sa začali, najprv nesmelo, neskôr vo väčšom množstve objavovať prvé stolíky, stoličky a samozrejme zákazníci. Objavili sa prvé otázky, ako to s terasami bude v tomto roku, čo sa vlastne zmenilo? Je to tak, vlani v júni Mestské zastupiteľstvo schválilo Zásady zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica (Zásady), ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2014.

Na jeseň roku 2012 vznikla iniciatíva miestneho Rotary klubu a vlastníkov nehnuteľností z námestia, ktorej cieľom bolo zvýšiť atraktivitu námestia, prijať pravidlá, ktoré by tento vzácny priestor v meste riešili a postupnými opatreniami prilákali na námestie obyvateľov mesta a turistov. Spontánne vznikla iniciatíva „Spoločne pre naše námestia“, ktorá odštartovala 12. decembra 2012 v Radnici za účasti primátora mesta a viac ako sedem desiatok prítomných. Prvou, podľa účastníkov najdôležitejších témou, bolo pripraviť a po verejnej diskusii schváliť v orgánoch mesta pravidlá práve pre zriaďovanie a prevádzkovanie letných terás.

Kľúčovou autoritou, ktorá do procesu vstupovala bol Krajský pamiatkový úrad, ktorý dozoruje akékoľvek činnosti v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica. Ďalším odborným garantom boli zamestnanci Útvaru hlavného architekta, Stavebného úradu MsÚ, vlastníci nehnuteľností, členovia Cechu hostinských, odborníci z Hasičského a záchranného útvaru a mnohí iní.

V Radnici 7. marca 2013 podpísalo 17 signatárov a vlastníkov nehnuteľností umiestnených na Námestí SNP a primátor mesta Peter Gogola na podporu celého projektu „Memorandum o spolupráci pri zlepšovaní podmienok bývania, podnikania a zvyšovania atraktivity Námestia SNP pre obyvateľov mesta a jeho návštevníkov“.

1601422_3997856521650_1506681365_nBolo zrealizovaných niekoľko stretnutí a konzultácií, ktorých cieľom bolo dospieť k dohode všetkých zainteresovaných. Pozitívne bolo, že všetci, ktorí do procesu vstupovali, prichádzali pripravení. Rozumeli tomu, že hovoríme a pripravujeme dokument, ktorý sumarizuje pravidlá priestoru, ktorý má mimoriadnu cenu, je symbolom nášho mesta a v tejto podobe sa zachoval od 16. storočia. Išlo o vážnu tému, všetci sme si to uvedomovali. Je preto poctivé povedať, že konečné znenie Zásad nevyriešilo niekoľko rozporov, ktoré požadovali členovia Cechu hostinský a ktoré odporovali požiadavkám vlastníkov nehnuteľností. Je dobré, že dochádza aj na definitívne vyriešenie týchto rozporov, bude sa tým zaoberať Mestské zastupiteľstvo v utorok.

Prijatím Zásad, ktoré budú uplatňované už v tejto sezóne nekončí projekt zvýšenia atraktivity námestia. Práve na utorkovom rokovaní budú poslanci schvaľovať pravidlá pre dopravný režim v pešej zóne, ktoré by mali rešpektovať dopravnú dostupnosť pre vlastníkov objektov, bytov, prevádzkovateľov obchodných prevádzok, zásobovanie, servis a všetkých iných aktérov, ktorý do priestoru námestia aktívne vstupujú. Podľa dokumentu „Správa o stave Námestia SNP“, ktorý má primátor mesta viac ako rok k dispozícii, je ešte potrebné urobiť korekcie vo výbere parkovného, nastaviť podporný a zásluhový daňový systém, vykonávať systematickú údržbu, navrhnúť a realizovať nový a jednotný informačný systém, nasvietiť historické budovy a mnoho iného.

Je mi jasné, že nebudú všetci tlieskať, verím však, že naše námestie bude postupne takou ozdobou mesta, akú obdivujeme na zožltnutých historických fotografiách z prvej polovice minulého storočia. Držme si palce, Banskobystričania.

Autor blogu:

Martin Baník

Banskobystričan.