Nedávno som upozornila verejnosť na zápisy piatich mestských poslancov a syna primátora v Registri partnerov verejného sektora.

Reagoval primátor mesta a poslanec M. Turčan, ale ich vyjadrenia neobsahovali potrebné informácie. Pán Turčan spomenul aj podanie „obvinenia“ orgánom činným v trestnom konaní. Podľa jeho slov nemá „obchodné“ vzťahy s verejným sektorom a ani nechce mať. Otázka je, prečo je zapísaný v Registri.
Je pravda, že zápis do Registra môže byť aj dobrovoľný. Moje zatiaľ jediné vysvetlenie pre prípad, že p. Turčan nemá vzťahy s verejným sektorom je, že sa len pripravuje na takúto spoluprácu. Možno si týmto spôsobom robí reklamu a hľadá partnera zo súkromnej sféry, ktorému takto dáva vedieť, že má záujem spolupracovať aj s verejným sektorom.
Pána Turčana som s otázkami oslovila, ale zatiaľ nevysvetlil prečo je zapísaný v Registri.
———————————
V Registri nenájdete veľa zápisov, keď konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom. Päť prípadov z nášho mestského zastupiteľstva je príliš veľa.
——————————–
Rada by som vyzvala aj ostatných poslancov, p. Smäda, E. Karovú a M.Škantára, možno okrem pána Pohančaníka, ktorý už nekandiduje, aby vysvetlili ako chápu tento konflikt záujmov a aby poskytli verejnosti podrobnosti o ich vzťahoch s verejným sektorom.

Podobne mi chýbajú informácie o podnikaní a vzťahoch s verejným sektorom syna primátora mesta. Pretože putá medzi rodičmi a deťmi sú silné. Verejnosť by mala mať informácie, aby sa vedela rozhodnúť, či je ochotná voľbou pána Noska podstúpiť zvýšené riziko prepojenia podnikania s verejnou správou. 
———————————
Pridávam aj stručný výber zo stránok Ministerstva spravodlivosti SR a z príslušného zákona a popis, ktorý dokladuje, že Register je určený aj a najmä verejnosti. Je nástrojom pre kontrolu verejných zdrojov. Preto verím, že pán Turčan a aj ostatní pochopia, že Register slúži na to, aby sa informácie z neho verejne šírili.
Partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá je prijímateľom finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho účelového fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, z európskych fondov, …
Zápis v registri je povinný pre každého, komu má byť jednorázovo poskytnutá suma nad 100 000€, alebo opakovaná nad 250 000€.
Register je ďalším prvkom pre zvyšovanie transparentnosti právnych vzťahov, do ktorých vstupuje verejný sektor tým, že odkrýva vlastnícke a riadiace štruktúry subjektov „obchodujúcich“ so štátom vrátane samosprávy.
—————————–
Register partnerov verejného sektora je teda určený:
  1. partnerom verejného sektora, ktorí prijímajú verejné zdroje,
  2. verejnému sektoru, ktorý pred distribúciou verejných zdrojov overuje zápis v registri,
  3. verejnosti, ktorá prostredníctvom registra môže sledovať alebo kontrolovať distribúciu verejných zdrojov. Popri zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr sa tak vytvára ďalší verejne dostupný register týkajúci sa finančných tokov za účasti štátu.

 

Autor blogu:

Marta Medzihradská

Občianska aktivistka, blogerka