Konečne. Viac ako 3 mesiace po odovzdaní petície sme dostali odpoveď od primátora, ktorá však v skutočnosti ani odpoveďou nie je, skôr výhovorkou, prečo to nejde a „že sa rokuje“. Nakoniec, posúďte sami. So súhlasom adresáta prikladám list od primátora.

Mesto BB – vybavenie petície

Krátke zhrnutie:

Napriek tomu, že zákon hovorí o povinnosti odpovedať na petíciu do 30 pracovných dní, až po ich uplynutí prišla žiadosť o predĺžení termínu o ďalších 30 dní. Ani do toho termínu však primátor neodpovedal, až teraz, a ako sám píše, len predbežne.

V liste píše, že mesto ani právne, ani technicky nemôže s tým nič robiť, lebo:

1. Je prijaté VZN;
2. mesto má záväzky voči právnickej osobe, ktorá je výberom parkovného poverená.

Pán primátor, len Vám pripomínam, že ten návrh VZN ste predložili do MsZ Vy, resp. Vami poverení pracovníci a že tou poverenou právnickou osobou je momentálne MBB a.s., ktorej valným zhromaždením je primátor mesta, teda opäť Vy. Rovnako ste to boli Vy, kto do MsZ v rámci schvaľovania rozpočtu na rok 2014 predložil návrh na schválenie priamej zmluvy s EEI.

Petičný výbor Vás vyzval na verejnú diskusiu, odmietli ste.

Viac ako 3200 podpísaných Bystričanov stále čaká na kompetentnú odpoveď.

Koho záujmy vlastne zastupujete? Parkovacej lobby? Alebo mesta, ktorého ste primátorom? Bolo veľa možností ukončiť zmluvu medzi MBB a EEI a neurobili ste nič, hoci prokurátor na túto zmluvu upozorňoval. Mohli ste poveriť predsedu predstavenstva MBB, aby dohodol jej ukončenie.. Mohli ste ju napadnúť na súde.

Namiesto toho predložíte na rokovanie MsZ návrh na schválenie priamej zmluvy s EEI…bez verejnej súťaže…

Budeme naďalej sledovať vývoj aj detaily zmluvy s EEI, ak sa do volieb podpíše. Osobne sa domnievam, že sa to „nestihne“ , existujúci stav totiž zjavne vyhovuje všetkým.

Len nie obyvateľom Banskej Bystrice, ktorým by sa výnosy vo výške viac ako 500 tis eur celkom určite zišli.

Autor blogu:

Miroslav Ivan

Občan Banskej Bystrice, ktorému nie je jedno v akom meste a v akej krajine žije. Zatiaľ stále verí, že môže prispieť k zlepšeniu života svojich detí a ďalších generácií na Slovensku. Člen strany SaS a tím líder pre Dopravu.