Toto je môj posledný blog uverejnený pred víkendovými komunálnymi voľbami. Viacero ľudí ma od jeho napísania a publikovania odhováralo z dôvodu mojej bezpečnosti a možno aj bezpečnosti mojej rodiny. Ale ja si myslím, že o niektorých veciach treba hovoriť nahlas a nenechať sa zastrašiť, lebo inak v našej spoločnosti nedôjde k zmene k lepšiemu.

Tento blog bude venovaný banskobystrickej podnikateľke Erike Karovej a jej manželovi Jánovi Karovi.

Karovej BCF dodáva elektrinu mestu Handlová.

Erika Karová je štatutárom v spoločnosti  BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o., v skratke BCF s.r.o.  a  v spoločnosti B.T.I. spol. s.r.o.

V roku 2011 uzatvorila spoločnosť BCF s.r.o. zmluvu o dodávke elektriny s mestom Handlová. Zmluvu za mesto podpísal vtedajší primátor Rudolf Podoba, ktorý na čele mesta stojí už tretie volebné obdobie a chystá sa svoj post obhájiť aj v nadchádzajúcich komunálnych voľbách. Spoločnosť BCF s.r.o. začala postupne dodávať elektrinu nielen Mestskému úradu v Handlovej, mestským školám, ale aj mestským organizáciám, ako je napríklad Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., ktorý je najväčším správcom bytov v meste Handlová, keď celkovo spravuje 2 806 bytov v 152 domoch.

Karovej spoločnosť BCF s.r.o. sa tak postupne stala významným dodávateľom elektriny v meste Handlová.

Ako Karovci ovládli dominantného dodávateľa tepla v Handlovej.

Spoločnosť KMET Handlová, a.s. vznikla v apríli 2004 a na území mesta Handlová je významným subjektom v podnikaní v energetike s licenciou na výrobu a rozvod tepla. V roku 2004 zabezpečila spoločnosť v meste Handlová komplexnú obnovu tepelného hospodárstva (výstavba nových plynových kotolní, výstavba distribučných sietí, atď.). Tržby spoločnosti KMET Handlová s.r.o. predstavovali v roku 2017 viac ako 2 milióny eur.

V lete tohto roku došlo k predaju majoritného balíku akcií spoločnosti KMET Handková, a.s. a následne nastali zmeny na vedúcich pozíciách spoločnosti. Erika Karová sa stala predsedkyňou predstavenstva spoločnosti KMET Handlová, a.s., jej manžel Ján Kara sa stal členom predstavenstva a aj ďalšie posty členov predstavenstva a  dozornej rady obsadili Banskobystričania.

Hneď po prevzatí spoločnosti KMET Handlová a.s. Karovcami, z postu predsedu predstavenstva odišiel a zároveň aj ukončil svoj pracovný pomer v spoločnosti jeden z dovtedajších významných vedúcich predstaviteľov spoločnosti. Tento človek bol dlhodobo a ešte stále je verejne kritický k primátorovi mesta Handlová Rudolfovi Podobovi, a to hlavne aj v súvislosti s pôsobením Eriky Karovej a jej podnikateľských aktivít v meste Handlová. Nie je žiadnym tajomstvom, že primátor Handlovej má s Karovou dlhodobo dobré vzťahy.

Len pripomeniem, že majetková účasť mesta Handlová v spomínanej spoločnosti KMET Handlová, a.s. predstavuje 10 %.

Karovci sa tak ovládnutím spoločnosti KMET Handlová, a.s. stali dominantným dodávateľom tepla v meste Handlová.

Karovci v hľadáčiku Transparency International Slovensko?

Letné kúpalisko v Handlovej, ktoré postavili ešte v roku 1952, bolo od roku 1997 zatvorené pre nevyhovujúce hygienické podmienky. Krytú plaváreň tu postavili v 80. rokoch minulého storočia a až do nedávna slúžila verejnosti.

Mesto Handlová, vedené primátorom Rudolfom Podobom, pred dvomi rokmi rozbehlo proces rekonštrukcie kúpaliska a krytej plavárne, a rozhodlo, že rekonštrukciu kúpaliska aj plavárne zverí do rúk firme, ktorá na základe koncesnej zmluvy uzavretej s mestom celý projekt zrealizuje vo vlastnej réžii.

Ešte pred realizáciou investičného zámeru bolo treba vypracovať k nemu projektovú dokumentáciu, a tak mesto Handlová v roku 2017 vyhlásilo súťaž na projektovú dokumentáciu s názvom Kúpalisko Handlová.

Spomedzi troch banskobystrických firiem, ktoré mesto Handlová do súťaže samo oslovilo, zákazku vyhralo banskobystrické RK – Studio a projektovú dokumentáciu aj mestu Handlová dodalo.

Organizácia Transparency International Slovensko, ktorá celý proces podrobne sledovala to zhodnotila vo svojom blogu takto: „Na dokumentácii sa podieľali Roman Kerner a Michal Vigaš, majitelia dvoch banskobystrických „súťažiacich“ firiem: RK Studio a Ateliér Vigaš. Tretia firma, AG Ateliér (Erika Gondová) sídli na rovnakej adrese ako Vigaš (pod menom Gondovej manžela) a je uvedená ako blízka kancelária Ateliéru Vigaš.

Z celého priebehu zadávania tak plynie dojem, ako keby mesto Handlová už od začiatku hľadalo spôsob, ako vybranej firme RK- Studio zákazku prideliť.

Bez odpovede ostala aj otázka, ako mesto Handlová prišlo práve na troch architektov z Banskej Bystrice (…)  Taká Handlová či susedná Prievidza majú architektov dosť, no zákazka putovala do Banskej Bystrice.“

Handlovská plaváreň a kúpalisko v réžii Eriky Karovej

Mesto Handlová po získaní projektovej dokumentácie od firmy z Banskej Bystrice, začalo hľadať firmu, ktorá na základe koncesnej zmluvy zrekonštruuje krytú plaváreň aj letné kúpalisko. Prvé verejné obstarávanie v tejto veci bolo neplatné, lebo sa doň prihlásil len jeden záujemca – banskobystrická firma B.T.I. spol.  s.r.o. so štatutárkou Erikou Karovou.

Zaujímavé je, že pre mesto Handlová druhé verejné obstarávanie realizoval externý verejný obstarávateľ z Banskej Bystrice a jeho víťazom sa stala spoločnosť Eriky Karovej B.T.I. spol. s.r.o. z Banskej Bystrice.

Koncesnú zmluvu primátor mesta Handlová nakoniec aj podpísal s banskobystrickou firmou B.T.I. spol.  s.r.o., ktorá bude investíciu do kúpaliska a plavárne vo výške výške 5. 184. 000 eur vrátane DPH zabezpečovať. Štatutárom spoločnosti B.T.I. spol.  s.r.o. je, ako som už spomínala, Erika Karová, ktorú po podpise zmluvy primátor Podoba aj pobozkal na obidve líca (pozri video od 2,27 minúty).

Mesto Handlová, podľa Koncesnej zmluvy uzatvorenej v decembri 2017 s firmou B.T.I. spol.  s.r.o. ako koncesionárom, umožní koncesionárovi zrealizovať investičný zámer v súlade s projektovou dokumentáciou z jeho zdrojov, pričom koncesionár na odplatu získa právo užívať predmet koncesie na určenú dobu (15 rokov) a požívať z neho všetky výhody, ako napr. ponechať si zisk z prevádzky plavárne a kúpaliska.

Mesto Handlová musí firme B.T.I. s.r.o. ďalej uhrádzať prevádzkové náklady, tak ako ich pred zadaním uhrádzalo, zvýšené o nutné plánované investičné výdavky, ktoré sú potrebné pre riadny chod plavárne.

Čo myslíte, pre koho je koncesná zmluva výhodná, pre mesto Handlová alebo pre Karovej spoločnosť B.T.I. spol. s.r.o.?

V článku 3 Koncesnej zmluvy sa tiež uvádza: „Koncesionár má prednostné právo na ďalšie užívanie koncesného majetku aj po uplynutí koncesnej lehoty.“

V článku 4 Koncesnej zmluvy sa Obstarávateľ (mesto Handlová) zaväzuje, že počet športových a spoločenských podujatí organizovaných mestom Handlová na koncesnom majetku (plaváreň a kúpalisko) nepresiahne 1 podujatie za mesiac.

V článku 5 Koncesnej zmluvy sa píše: “ Obstarávateľ (mesto Handlová) sa zaväzuje, že počas celej koncesnej lehoty bude Koncesionárovi (B.T.I. spol. s.r.o.) platiť koncesnú odplatu za služby ročne vo výške 345 600, 00 Eur.“

V článku 7 je uvedené: „V prípade ukončenia tejto Zmluvy odstúpením zo strany Koncesionára (B.T.I. spol. s.r.o.) dôjde k finančnému vysporiadaniu zmluvných strán takým spôsobom, že Obstarávateľ (mesto Handlová) zaplatí Koncesionárovi odstupné vo výške všetkých ostávajúcich budúcich platieb koncesionárskej odplaty, ktoré by bol Obstarávateľ povinný uhradiť Koncesionárovi, ak by Zmluva trvala po celú dobu trvania koncesnej lehoty.“

AKTUALIZÁCIA ZO DŇA  7.11. : Koncesnú zmluvu, ktorú podpísala Erika Karová a mesto Handlová už preveruje Úrad pre verejné obstarávanie. 

Odohrá sa v Banskej Bystrici scenár z Handlovej?

Teraz krátka rekapitulácia: Spoločnosť, ktorej štatutárom je banskobystrická podnikateľka Erika Karová dodáva v Handlovej elektrinu spoločnostiam napojeným na mestský rozpočet. Spoločnosť, ktorej štatutármi sú banskobystrická podnikateľka Erika Karová a jej manžel Ján Kara je dominantným dodávateľom tepla v Handlovej. Spoločnosť, ktorej štatutárom je banskobystrická podnikateľka Erika Karová na základe koncesnej zmluvy realizuje rekonštrukciu kúpaliska a plavárne v Handlovej v hodnote viac ako 5 miliónov eur.

Erika Karová má dlhodobo dobré vzťahy s primátorom Handlovej Rudolfom Podobom. Primátor Podoba dokonca v minulosti udelil  Výročnú cenu primátora mesta Handlová Občianskemu združeniu BCF, ktoré viedla práve Erika Karová. Mestské zastupiteľstvo v Handlovej, ktoré sa vyjadrovalo napríklad aj ku koncesnej zmluve na rekonštrukciu plavárne, s primátorom Podobom ochotne spolupracuje a je mu naklonené.

Predstavte si, že ste podnikateľ a kamarátite sa s primátorom mesta, ktorému je Mestské zastupiteľstvo naklonené. Ako by sa Vám v takom meste rozvíjali Vaše podnikateľské aktivity?

V súvislosti s Handlovou mi nedá nespomenúť takúto perličku: Nedávno bol banskobystrický advokát Peter Tonhauser obvinený z obvzlášť závažného zločinu  sprenevery, lebo mal údajne pripraviť veriteľov firiem v konkurzoch o státisíce eur.  Ing. Jozef Tonhauser, prednosta Mestského úradu v Handlovej, predkladal na septembrovom Mestskom zastupiteľstve informáciu o priebehu prác v rámci rekonštrukcie mestského kúpaliska a plavárne, ktorú realizujú Karovci. Obvinený JUDr. Tonhauser mal s Karovcami údajne ešte v lete spolupracovať ako advokát v rámci ich aktivít v Handlovej.

Podnikateľka Erika Karová sa už od roku 2014 vytrvalo uchádza o politickú funkciu

  1. V komunálnych voľbách v roku 2014 kandidovala Karová v Banskej Bystrici do Mestského zastupiteľstva v rámci Aliancie nezávislých, ktorú viedol jej kamarát saskár Martin Klus.

  2. V župných voľbách v roku 2017 kandidovala Karová do Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja v tíme súčasného kandidáta na primátora Igora Kašpera a s podporou Martina Klusa, ktorý jej prenechal vedenie Aliancie nezávislých.

  3. V aktuálnych komunálnych voľbách kandiduje Karová opätovne do Mestského zastupiteľstva

Erika Karová vo voľbách do VÚC

Prečo sa banskobystrická podnikateľka Erika Karová snaží tak vytrvalo získať politický vplyv v Banskej Bystrici?

Predstavte si nasledovnú situáciu, ktorá by mohla nastať po blížiacich sa komunálnych voľbách:

Podnikateľ Igor Kašper by sa stal primátorom.

Podnikateľka Karová by sa stala trebárs viceprimátorkou. Nesmejte sa, podporu by na to mala:

Martin Klus je Karovej dlhoročný kamarát a minulý rok podporil jej vstup do politiky a aj pred nedávnom sa spolu fotili pred Komunitným centrom na Fončorde. Dá sa predpokladať, že Klus by dokázal zabezpečiť podporu pre Karovú v súčasnom opozičnom tábore v zložení SaS, OĽaNO, KDH, PS a Sme rodina. Karovej blízka kamarátka Soňa Kopčanová, ktorá kandiduje za mestskú poslankyňu spolu s Kašperom a Klusom by svoju kamarátku Eriku Karovú v Mestskom zastupiteľstve určite podporila.

Igor Kašper má navyše dobré vzťahy nielen s Karovou, ktorá s ním v župných voľbách kandidovala, ale aj s jej manželom Janom Karom, ktorý ho podporuje v jeho kandidatúre na post primátora aj  takýmito povzbudivými slovami na facebooku: „Držím palce, Igor.“

Ak by podnikateľka Erika Karová bola zvolená v blížiacich sa komunálnych voľbách do Mestského zastupiteľstva, bol by to nebezpečný precedens a pre naše mesto krok späť. V čase, keď sa Slovensko snaží zbaviť zhubného vplyvu oligarchov na našu spoločnosť, by sme sa my v Banskej Bystrici vybrali presne opačným smerom.

A na záver by som sa ako volič chcela  kandidátke na mestskú poslankyňu položiť jednu jedinú otázku:

Pani kandidátka na mestskú poslankyňu Erika Karová, bol Váš manžel Ján Kara v tomto roku odsúdený za podvod na trest odňatia slobody v trvaní päť rokov nepodmienečne?

Voliči majú plné právo počuť pravdu o manželovi Eriky Karovej a je doslova jej povinnosťou ako kandidátky na poslankyňu Mestského zastupiteľstva voličom povedať pravdu ešte pred voľbami. Odpoveď na túto otázku môže totiž významnou mierou ovplyvňovať výkon jej politickej funkcie.

Autor blogu:

Andrea Súlovcová

Narodila som sa a vyrastala v Žiline. Študovala som politológiu a medzinárodné vzťahy na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe a na Universidad Complutense v Madride. Od roku 2003 s manželom žijeme v Banskej Bystrici, kde spolu vychovávame naše štyri deti. Profesne pôsobím v mimovládnom sektore, momentálne pôsobím v projekte zameranom na sociálnu oblasť. Celý život sa zaujímam o veci verejné. Chcela by som, aby moje deti vyrastali v slušnej a dobre spravovanej spoločnosti.