Boli tam obaja, sedeli a počúvali. Jedným bol primátor mesta Ján Nosko, druhým poslanec za volebný obvod, do ktorého patrí aj Fončorda. Igor Kašper je poslancom ôsmy rok a zároveň je v pozícii predsedu výboru mestskej časti (VMČ), teda akoby šéfoval všetkým poslancom z tohto volebného obvodu. Zmena od 27.6.2018 je len v tom, že pán poslanec ohlásil kandidatúru na primátora. Sedeli a počúvali tam viacerí poslanci, členovia občianskej rady (OR) a hlavne tí, ktorým svedectvá dokresľovali situáciu, ktorá 5 rokov vyrušuje a zneisťuje občanov časti Fončordy. Rozprávali ľudia, ktorí žijú v priamom kontakte s osobami, ktoré sa tu potulujú hlavne okolo herní a svojím konaním šíria strach a obavy o ich deti, seniorov, ale aj občanov akéhokoľvek veku. Atmosféra na rokovaní hustla, príbehy a svedectvá sa obmieňali, podstata však zostávala.

Práve z tohto dôvodu vzniklo  koncom novembra 2015 na Kyjevskom námestí pracovisko mestskej polície. Tiež nebolo náhodné, že pán viceprimátor Jakub Gajdošík bol 13.1.2016 na rokovaní OR v snahe riešiť nespokojnosť občanov, avšak bez evidentného riešenia. Nespokojnosť a panika verejnosti sa objavovala v komentároch na sociálnej sieti v pravidelných vlnách. Spravidla to bolo tak, že táto téma akoby rezonovala len medzi občanmi, poslanci a to nielen on, nemali potrebu tému aspoň moderovať, najlepšie hľadať riešenie.

Keď som odovzdal písomnú informáciu o situácii v lokalite ulice Družby aj s návrhom opatrení nastalo ticho. Ozvali sa dvaja, prvým bol pán primátor, ktorý prisľúbil, že sa tým budú zaoberať a o mesiac sa stretneme a navrhne riešenia. Druhým bol pán predseda OR pán Ján Hruška, ktorý povedal niečo podobné. Ostatní pokojne čakali na ďalší bod programu….

Hneď na druhý deň bolo jasné, že pán primátor nelenil a hlavne pochopil, že nechať občanov bez povšimnutia a situáciu neriešiť je nezodpovedné a cynické. Herne schvaľuje Ministerstvo financií, ale dôsledky ich osadenia do husto obývaného územia nesie len samospráva a polícia, aj keď skôr sa prikláňam k názoru, že hlavne samospráva. Začali sa napĺňať opatrenia, ktoré som spomínal.

Po mesiaci sme sa opäť stretli, už vo viditeľne menšom počte, chýbal nielen pán predseda VMČ Igor Kašper, ale aj ďalší poslanci. Nič to však nemenilo na vážnosti situácie. Prišli ďalší občania, ktorí doplnili popis situácie o ďalšie svedectvá. K slovu sa dostal pán primátor a pokojne a hlavne vecne navrhol riešenia, ktoré sú reálne a uveriteľné. Zaznela kľúčová ponuka – do konca roku 2018 radnica zabezpečí funkčné kamery, doplní verejné osvetlenie a dokončí prerezávku drevín tak, aby bolo presvetlené okolie herní na ulici Družby. Verejný prísľub doplnil o informáciu, že rokoval s riaditeľom OR Polície SR a so zástupcami Asociácie zábavy a herní, ktorá združuje prevádzkovateľov herní na Slovensku. Obidva subjekty prisľúbili pomoc. Na rokovaní sa zrodil apel a prosba zároveň, že bez spolupráce verejnosti to nepôjde. Na druhý deň bola pod gesciou mestskej polície zriadená mailová adresa (druzby@banskabystrica.sk), kde je možné nahlasovať akékoľvek podozrenia, resp. zdieľať informácie. Naďalej zostáva možnosť nahlasovania aj na stabilné telefónne číslo 159. Keď sme ukončili rokovanie, bolo nám jasné, že sme situáciu nevyriešili, ale urobíme všetko preto, že ju dokážeme viditeľne zlepšiť. Nič nie je ukončené, budeme pokračovať. Nesnívame, ale pracujeme.

Až prišiel 4.10.2018 v podvečerných hodinách výnimočne „bystrý“ počin pána kandidáta Igora Kašpera. Bolo to video, v ktorom sľubuje zatočiť s herňami, avšak s podmienkou, ak bude zvolený za primátora. Zorganizuje referendum a „Herná ulica“ sa bude opäť volať Hornou. Chytil ma za srdce hlavne tým, ako objavil „malebné“ prostredie Kyjevské námestia, rovno pred herňou Excel. Keď už tam tak stál, mohol mrknúť vľavo, kde sa povaľujú bezdomovci. Mal by vedieť, že aj tento problém trápi ľudí, pretože sa fyzicky slabší boja popri nich prejsť do lekárne. Ale to len na okraj, keď tam už bol…

Po pozretí som pánovi Igorovi Kašperovi napísal, tu je autentický text –Zjednodušuješ. Áno v kampaniach sa to deje často, ale toto si už mohol x krát aspoň začať riešiť. Si predsedom Výboru mestskej časti, teda akoby šéfom všetkých poslancov v terajšom volebnom obvode. Desiatky ľudí z Fončordy sa ponúkali začať petíciu…kde si bol doteraz? Prečo si nezačal, na čo čakáš? Toto riešenie cez petíciu nemá nič spoločné s pozíciou primátora. Dosť si ma prekvapil a pozitívne určite nie. A ešte niečo dôležité. Hovoríš o herniach, tie nám síce prekážajú, ale nie sú hlavným problémom. Ak chceš vedieť viac, príď medzi ľudí na ulicu Družby a začni sa pýtať. Mnohí majú strach, ale hádam sa nájde niekto, kto ti porozpráva, čo je problém.“ 

Natíska sa otázka, čím to asi tak bude, že sa pán poslanec spamätal až v týchto dňoch. Problém, ku ktorému bol ľahostajný nevznikol teraz, ani nie pred rokom. A riešenie, ktoré ponúka?Je až úsmevné, s akou ľahkosťou a šarmom ho našiel a predstavil. Áno, volebné video láka, naliehavá a chytľavá téma sa priam ponúka. Zavádzanie, zjednodušovanie a manipulácia zaváňa podceňovaním voliča a v konečnom dôsledku klame.

Neštudoval som politológiu, ktorá určite charakterizuje hlavné črty populizmu. Skúsenosť mi však našepkáva, že tento počin pána kandidáta tam určite dokážeme objektívne zaradiť.

Autor blogu:

Martin Baník

Banskobystričan.