Ani obedy.

Ako sa mesto Banská Bystrica vysporiada s „obedmi zadarmo“ ?

V prvom rade treba povedať, že „obedy zadarmo“ v skutočnosti znamenajú, že štát z našich spoločných daní prispeje na jeden obed žiakom sumou 1,2 €. Každému súdnemu človeku musí byť jasné, že skutočné náklady (nákup potravín, ostané prevádzkové a personálne náklady) na jeden obed sú vyššie. Preto musí ešte nejakou sumou prispieť aj rodič a prípadne mesto ako zriaďovateľ.

Na úvod pár čísel. V MŠ teraz rodičia prispievajú na celodenné stravu (desiata, obed, olovrant) sumou 1,19 €. Podľa nového návrhu VZN mesta by to malo byť 1,54 € pre deti od 2 do 5 rokov. Deti v poslednom ročníku MŠ majú nárok na dotáciu od štátu 1,2 €, takže ich doplatok by mal byť podľa návrhu mesta 0,34 €.

Rodičia detí v MŠ, ktoré majú diétne stravovanie budú po novom platiť 1,85 €. Doteraz platili 1,44 €.  V poslednom ročníku MŠ majú rovnako nárok na štátnu dotáciu 1,2 €, takže ich doplatok by mal byť 0,65 €.

Na ZŠ rodičia doteraz doplácali na obed 1,01 € pre I. st. alebo 1,09 € pre II. st. ZŠ. Podľa nového návrhu mesta bude obed na ZŠ stáť 1,21 € (I. st.) resp. 1,31 € (II. st.). Po odrátaní štátnej dotácie 1,2 € bude doplatok rodičov 0,01€ (I. st.) resp. 0,1 € (II. st.)

Príspevok rodičov na diétne stravovanie na ZŠ bol doteraz 1,21 € (resp. 1,31 €). Po novom bude jeden obed pre diétne stravovanie stáť 1,46 € (resp. 1,56 €). Po odrátaní štátnej dotácie 1,2 € bude doplatok rodičov na diétny obed 0,26 € (resp. 0,36 €).

Príspevok rodičov na stravovanie v športových triedach na ZŠ bol doteraz 1,2 € (resp. 1,29 €). Po novom bude jeden obed pre dieťa v športovej triede stáť 1,46 € (resp. 1,56 €). Po odrátaní štátnej dotácie 1,2 € bude doplatok rodičov na obed športovca 0,26 € (resp. 0,36 €).

Komplikované? Aj podľa mňa a navyše aj neférové.

Deti, ktoré majú diétu, majú už len kvôli tomu istý hendikep a bolo by správne, keby mesto týmto deťom aspoň čiastočne vyrovnalo hendikep tým, že im vyrovná zvýšené náklady na ich diétnu stravu tak, aby platili rovnako ako zdravé deti.

A športové triedy? Tie tu nevznikli len tak. Športové triedy zriaďuje mesto. Takže, ak má mesto záujem zriaďovať športové triedy a podporovať športové talenty, a to zrejme má, veď sme boli nedávno mesto športu a čochvíľa ideme organizovať športovú olympiádu mládeže, tak by bolo správne, aby mesto podporilo aj stravovanie mladých športovcov a dorovnalo príspevok na stravu športovcom tak, aby rodičia platili rovnakú sumu ako rodičia v nešportových triedach.

Komisia MsZ pre vzdelávanie na svojom zasadnutí pred mesiacom navrhla a jednohlasne odsúhlasila zjednotiť príspevok rodičov vo všetkých zariadeniach (MŠ, ZŠ) na hodnotu 0,01 €. Túto sumu by platili všetci rodičia, bez ohľadu na to, či ich deti chodia do športových tried alebo majú diétna stravovanie. Týkalo by sa to tých detí, ktoré majú nárok na štátnu dotáciu 1,2 €. S tým, že finančný rozdiel pokryje mesto finančnou spoluúčasťou.

Zaujímavé je, že odborné útvary mesta za mesiac od uznesenia Komisie MsZ pre vzdelávanie neboli schopné pripraviť podklady pre poslancov, aký dopad to bude mať na mestský rozpočet. Rovnako tak aj Mestská rada ignorovala návrh Komisie pre vzdelávanie a posunula návrh VZN na zasadnutie MsZ v pôvodnom znení. Škoda, bez relevantných finančných podkladov, na ktoré mali odborné útvary mesta mesiac čas, to zas bude v utorok na zastupiteľstve len politická debata.

Pozitívne na tom celom je snáď len to, že sa celkovo zvyšujú financie na nákup potravín a tak je šanca, že deti budú mať možno kvalitnejšiu stravu. Veď o to by malo ísť, však.

Autor blogu:

Juraj Droppa

Som zriaďovateľ súkromnej základnej školy a člen Komisie MsZ pre vzdelávanie so záujmom o veci verejné