Návrh rozpočtu mesta Banská Bystrica nie je o nudných číslach a tabuľkách, je plný možných objavov, prekvapení, potvrdených aj nepotvrdených nádejí.

Čo všetko sa skrýva v tabuľkách návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023, ktorých zverejnenie je povinné zo zákona, ale stále je možné ukryť ich napríklad v archíve oficiálnych stránok mesta?

V tabuľkách kapitálových výdavkov možno spozorovať, že budúci rok 2021 a tiež rok 2022, ktorý končí komunálnymi voľbami, budú štedré a následne rok 2023 naopak chudobný.

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Prostredie 514 000 231 000 876 000 162 000 3. 025 000 100 000
Miestne komunik. 994 000 836 000 2. 862 000 7. 146 000 11. 788 000 2. 857 000
Doprava 36 000 89 000 801 000 1. 531 000 2. 073 000 0
Interné služby 407 000 315 000 159 000 553 000 1. 082 000 82 000
Plány, manažment 69 000 143 000 312 000 1. 148 000 283 000 283 000
Šport 89 000 435 000 3. 348 000 3. 586 000 90 000 90 000

 

Pravdepodobne každý poľutuje nového primátora. Aj keď takýto rozpočet zrejme počíta aj s nekvalitným plánovaním a organizovaním jeho realizácie. Preto sa posledný rok vytvorila rezerva na dočerpanie nevyužitých zdrojov. Predstavujem si, že sa u nás nedá plánovať tak, ako vo Švajčiarsku, avšak nový primátor získa buď nedostatok financií, alebo na realizáciu problémové projekty. A možno oboje. A čo získame my?

U viacerých ďalších položkách mestského rozpočtu, ako je vzdelávanie, služby občanom, sociálne služby,či bezpečnosť, možno vidieť, že chudobný rok začne už v roku 2020. O tom a možno aj o mestskom dlhu nabudúce. Objavujte v návrhu rozpočtu mesta Banská Bystrica aj vy.

Autor blogu:

Marta Medzihradská

Občianska aktivistka, blogerka