Vo štvrtok 27. októbra navštívil Banskú Bystricu minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). Dôvodom jeho návštevy bola malá vodná elektráreň v Šalkovej. Práve v Šalkovej sa minister stretol nielen s nespokojnými občanmi tejto mestskej časti, ktorým elektráreň strpčuje život, ale aj s niektorými poslancami Mestského zastupiteľstva a prítomný bol aj primátor mesta Ján Nosko.

nosko gajdosik
Primátor Nosko a prvý viceprimátor Gajdošík.

Cieľom stretnutia, bolo ukázať ministrovi priamo na mieste, aké veľké problémy môže malá vodná elektráreň spôsobiť – či už je to negatívny dopad na životné prostredie, ale aj škody spôsobené na majetku občanov (vlhnutie múrov domov, problémy so spodnou vodou) a tiež s tým spojená zhoršená kvalita života (zápach zo stojatej vody, premnoženie komárov v letných mesiacoch).

Je zarážajúce, že na tak dôležitom stretnutí s ministrom, kde sa hovorilo aj o zabránení možnej výstavby ďalších malých vodných elektrární na Hrone, sa nezúčastnil ani jeden z viceprimátorov tohto mesta.

Bol to práve Ján Nosko, ktorý po nástupe do funkcie so slovami, že: „Roboty je na úrade viac ako dosť.“, rozhodol o tom, že bude mať dvoch zástupcov.

Prvým viceprimátorom sa začiatkom januára 2015 stal mestský poslanec Jakub Gajdošík (SMER-SD) a druhým viceprimátorom sa stal na polovičný úväzok tiež poslanec Martin Turčan (SDKÚ-DS), ktorý do funkcie nastúpil začiatkom marca 2015.

Ján Nosko sa rozhodol nielen pre dvoch viceprimátorov, ale aj pre ich veľmi zaujímavé finančné ohodnotenie.

Jakub Gajdošík mesačne dostáva plat vo výške 2 945 eur, čo je 70 percent z platu primátora a je to strop, ktorý mohol dostať a navrhol mu ho primátor Nosko.

Martin Turčan mesačne dostáva 1 515 eur, čo predstavuje 60 percent z 4 207 – eurového platu primátora v rozsahu 0,6 úväzku.

turcan
Primátor s druhým viceprimátorom Turčanom.

Len na porovnanie:

Bývalý primátor Peter Gogola zarábal mesačne 3 068 eur a jeho viceprimátorka Katarína Čižmárová 60 percent z jeho platu, teda 1 841 eur, čo spolu predstavuje sumu 4 909 eur.

Šúčasné vedenie mesta, nás občanov stojí 8 667 eur mesačne, čo je o takmer 80 percent viac ako platy predchádzajúceho vedenia mesta.

Neúčasť oboch viceprimátorov na stretnutí s ministrom a občanmi v tak dôležitej veci akou je problematika malých vodných elektrární na Hrone je dôkazom toho, že ani 80 percentné navýšenie platov vedeniu mesta nezaručí ich skutočný záujem o veci verejné.

Perlička na záver: Začiatkom septembra si druhý viceprimátor Martin Turčan našiel čas a spolu s pánom primátorom sa ako oficiálni predstavitelia Mesta zúčastnili na otvorení nových priestorov istej súkromnej jazykovej školy.

Onedlho sa zavŕši prvá polovica funkčného obdobia pána primátora a jeho dvoch viceprimátorov, a zároveň je to vhodná doba na to, aby títo páni občanom Banskej Bystrice odprezentovali, čo sa im za tieto dva uplynulé roky pre toto mesto podarilo urobiť. Pretože len konkrétne výsledky ich práce nám dajú odpoveď na otázku, či nemalé prostriedky, vynaložené na ich platy z mestského rozpočtu, neboli márne.

Autor blogu:

Andrea Súlovcová

Narodila som sa a vyrastala v Žiline. Študovala som politológiu a medzinárodné vzťahy na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe a na Universidad Complutense v Madride. Od roku 2003 s manželom žijeme v Banskej Bystrici, kde spolu vychovávame naše štyri deti. Profesne pôsobím v mimovládnom sektore, momentálne pôsobím v projekte zameranom na sociálnu oblasť. Celý život sa zaujímam o veci verejné. Chcela by som, aby moje deti vyrastali v slušnej a dobre spravovanej spoločnosti.