Nie som rodený Bystričan. Tak, ako viac než polovica obyvateľov tohto mesta, nemám tu svoje korene. Som tu cudzí… Môj vzťah k tomuto mestu je ako vzťah k manželke, tiež je cudzia – nie je mi rodina. Vybral som si ju a to nielen preto, že ju milujem, ale aj preto, že som si zvážil všetky jej prednosti, silné i slabé stránky.   To, že nie som člen rodiny (rodených Bystričanov) mi umožňuje dívať sa na naše mesto triezvymi, nezainteresovanými „rodinnými“ očami. Ale zároveň ho aj milovať, ináč by som si ho nevybral za miesto svojho života, tak ako aj manželku za ženu môjho života.

Vnímam toto mesto veľmi intenzívne, vnímam ho celým telom i dušou. Priam cítim na sebe, keď sa mu ubližuje, keď sa mu pácha krivda, keď sa ignoruje a poškodzuje jeho identita a originalita. Ale takisto mi spôsobuje radosť a potešenie, keď vidím, ako mnohí ľudia v tomto meste sú schopní a ochotní robiť nezištne veľa dobrých užitočných a prospešných vecí. Som hrdý na svojich spoluobčanov, ktorí dokážu toto mesto dobre reprezentovať a presláviť vo svete. Myslím, že v máloktorom meste je tak silný potenciál iniciatívnych občanov a občianskych iniciatív ako je to v Banskej Bystrici. Je mi veľmi ľúto, že mesto tento kreatívny potenciál občanov nedokáže zhodnotiť.

námestie

Oceňujem hodnoty a jedinečnosti nášho mesta.

K jeho najväčším prednostiam patrí jeho symbióza a prepojenie s krajinou. Banská Bystrica je jedno z mála miest, ktoré i napriek mohutnej panelovej výstavbe si uchovalo jedinečný a veľmi málo poškodený krajinoobraz a to najmä vďaka okolitej prírode a horskému prostrediu.

Druhou najsilnejšou a najvýznamnejšou hodnotou mesta je jeho banícka história, vďaka ktorej sa sformovalo vzácne historické jadro – najväčšia pýcha nášho mesta s množstvom pamiatok.

Za tretiu najsilnejšiu stránku mesta považujem práve už spomínaný potenciál šikovných a kreatívnych ľudí ako aj množstvo historických osobností, ktoré toto mesto zrodilo.

Paradoxne však za najväčšiu slabinu tohto mesta považujem, že práve z takého množstva tu žijúcich múdrych, šikovných, vzdelaných ľudí, nie je schopná vzísť líderská osobnosť, ktorá by dokázala zhodnotiť ľudský potenciál i hmotné hodnoty tohto mesta v prosperujúce, rozkvitajúce a príťažlivé mesto.

Autor blogu:

Peter Rusnák

Nie som rodený bystričan, ale toto mesto som si pred 40-timi rokmi vybral za mesto svojho života - tak ako si vyberáte svoju manželku - nie je Vám rodina, ale ju ľúbite a chcete s ňou prežiť celý život. Som architekt-urbanista, ale posledné roky pracujem prevažne v oblasti regionálneho rozvoja a aktivizujem sa hlavne v MNO ako rozvojový konzultant.