V Banskej Bystrici je silná športová a tipovacia lobby a výdavky mesta na rozvoj profesionálneho športu sú príliš vysoké.
Čiastočne vítam, že kandidátka na primátorku Diana Javorčíková má v programe zavedenie „mestských športových poukazov pre mládež s ohľadom na spravodlivé financovanie športových klubov“. Môže tým vyriešiť hádky okolo pridelovania mestských dotácií.

Avšak takáto možnosť podporí záujem rodičov a detí využiť poukazy a mesto sa bude ešte výraznejšie rozvíjať jedným smerom.

Predstavujem si celkom prirodzenú možnosť využiť poukazy nie len na športové kluby, ale aj na rôzne kultúrne, jazykové, prírodovedné, technické, turistické a podobné záujmové a vzdelávacie kluby. Tieto by ku svojej činnosti dostávali mestské povolenie.

Stále však ako veľký problém vnímam mestskú podporu intenzívnym tréningom orientovaným na výkon najmä u mladších žiakoch. Športové kluby, ktoré by mesto podporovalo takýmto spôsobom, by mali mať športovo-relaxačný charakter.

Je čas a tiež dobrý dôvod, aby sa kandidáti na primátora vyjadrovali k financovaniu športových klubov, škôl a prípravy hráčov pre profesionálny šport.

Autor blogu:

Marta Medzihradská