Vianočné sviatky pre nás znamenajú chvíľu, kedy môžeme na malý moment vydýchnuť a načerpať novú energiu do blížiaceho sa nového roka. Mnohí sa po dlhšom čase stretnú, vrátia na pár dní do svojho rodného mesta a užívajú si bezstarostnosť tohto obdobia – samozrejme, ak majú všetko pripravené na sviatky.

V prípade chodu „komunálu“ je to podobné, avšak s príchodom (či skôr odchodom troch kráľov) sa rozbieha aj v meste kolobeh stretnutí, rokovaní a v prípade nového volebného obdobia aj kreovania nových komisií mestského zastupiteľstva. S tým sú spojené aj zmeny na poste predsedov komisií, ktorí sa stávajú zodpovednými za funkčnosť, vecnosť a hlavne za ich ťah na bránu smerom k vedeniu mesta. Takúto výzvu – zodpovednosť som prijal aj ja, ako predseda komisie pre životné prostredie, kde som na pozícii vystriedal kolegu Katreniaka, ktorý komisiu viedol niekoľko volebných období. Byť predsedom komisie prináša aj veľa povinností a veľkú zodpovednosť. Preto by som chcel nadviazať na to čo bolo dobré, ale zároveň vniesť do diania okolo komisie nový vietor, nové témy, ale hlavne priniesť téme životného prostredia ešte väčšiu vážnosť. Tak aby okrem tém ako je výrub stromov, záhradnícka úprava, či kosenie, mala komisia širší záber a aktívne sa zaoberala aktuálnymi témami pre moderné mesto, pre 21. storočie, akými sú aj:

  • Nové formy zberu komunálneho odpadu – vypracovanie projektov a uvedenie do praxe polopodzemných a inteligentných kontajnerov, zlepšenie systému odvozu komunálneho odpadu v duchu „inteligentného mesta“
  • Rozširovanie možnosti rozvoja zelených investícií v meste – hľadanie možnosti pre tvorenie dažďových záhrad, zelených striech, vertikálnych záhrad, či vytváranie podmienok pre systém retenčných nádrží na dažďovú vodu
  • Znižovaním prašnosti v meste – pripomienkovanie rozvojových dokumentov a podpora rozvoja nemotorovej dopravy
  • Zlepšovanie mikroklimatických podmienok v meste – využívanie a zachytávanie dažďovej vody, hľadanie riešení pre veľké asfaltové či betónové plochy, ktoré vyžarujú najmä v lete veľké teplo
  • Nastavenie a zlepšenie systému práce s túlavými zvieratami v meste s cieľom nájdenia riešenia pre mestský útulok, cintorín, či krematórium
  • Využívanie alternatívnych a hlavne ekologických posypových materiálov počas zimných mesiacov
  • Rozvoj elektromobility v meste
  • Používanie ekologických materiálov pri budovaní nových ciest, parkovísk a chodníkov, atď.

Príležitostí a problémov je omnoho viac, ale nechcem vás unudiť výpisom siahodlhým zoznamom. Chcem sa na začiatku tohto roka skôr zamerať na riešenie tém, medzi ktorými sa jedným z najvýraznejších stal problém odvozu komunálneho odpadu zo strany dodávateľov služieb. Táto téma sa bola námetom pre hľadanie riešení nielen v komisii, ale aj na rôznych iných platformách. Príkladom bola aj nedávna diskusia na TV Hronka, (http://www.tvhronka.sk/relacie/na-slovicko/na-slovicko-problem-s-odpadom-v-sasovej/ ) kde sme s kolegom Klusom pomenovali hlavne problémy, z ktorých sa musíme poučiť, aby sme eliminovali podobné výnimočné situácie a všetkým sa nám v našom krásnom meste mohlo žiť lepšie.

Matúš Molitoris

Autor blogu:

Matúš Molitoris

Geograf, historik, hudobník, športovec, poslanec mestského zastupiteľstva za Rudlovú a Sásovu, ale hlavne Banskobystričan s nezlomným presvedčením, že pre ľudí pevných predsavzatí, niet nemožností.