V posledných týždňoch začínajú byť v kurze anonymy. Hovoria o všeličom, aj o tom, ako sú obsadzované vedúce pozície jednotlivých oddelení na Mestskom úrade „po známosti“. Je mi ľúto, že to vychádza práve od lídra jedného z najväčších klubov mestského zastupiteľstva. Vždy som otvorený priamej komunikácii, preto túto rukavicu neprijímam. Očakávam spoluprácu, konštruktívnu kritiku a nie pseudoargumenty. Inak, samosprávy nie sú povinné robiť výberové konania na vedúce pozície. My však postupujeme nad rámec zákona a výberové konania aj napriek tomu robíme. Ocenil by som preto snahu hľadať spoločné riešenia a nastavovať spoluprácu v prospech mesta. Napredovať sa dá len vtedy, keď budeme ťahať všetci za jeden povraz a budeme partnermi.

Zo stretnutí…

Zo stretnutí počas uplynulých týždňov vo mne najviac rezonuje to v Šalkovej. Šalkovčania majú právo hnevať sa, krivdy z minulosti a nezáujem riešiť ich problémy urobili svoje. Chcem,  aby sme spolu nastavili harmonogram priorít a ponúkli im konkrétne riešenia. Jasne som deklaroval, že nie som zástancom ich odčlenenia od mesta. Preto budem robiť všetko preto, aby cítili, že sme na jednej lodi.

Bohaté kultúrne leto sa blíži k svojmu záveru. Teší ma, že Banskobystričania si vedia vybrať zo širokej ponuky podujatí, vnímajú a obohacujú ich svojou prítomnosťou. Mesto ožilo a mňa teší, že nás čaká ešte niekoľko podujatí, pri ktorých si uctíme pamiatku SNP, obzrieme majstrovstvo pilotov na sliačskom nebi, pobežíme maratón a v prostredí umelcov a tradičnej domácej kultúry oslávime 760. výročie nášho mesta.

Fotonávrat k uplynulému týždňu:

IMG_3546-700x400
Stretnutie s rozhlasákmi z augusta 1968
DSC_0953
Otvorenie vernisáže „Bári Raklóri“
DSC_0932
Prijatie predstaviteľov Vysokej školy Fresenius
DSC_0965
Poďakovanie riaditeľovi Múzea SNP za promptnú pomoc pri organizácii 8. stretnutia banských miest a obcí
DSC_0981
Stretnutie so Šalkovčanmi
DSC_1037
Návšteva Štátnej vedeckej knižnice
DSC_1099
Vernisáž výstavy „Príbeh obelisku“

Autor blogu:

Ján Nosko

Komunikácia je pre mňa kľúčová a snažím sa využívať všetky formy rozhovoru s Banskobystričanmi. Blogovanie vnímam ako jeden z dobrých nástrojov informovania obyvateľov o tom, na čom pracujeme, čo sa podarilo a naopak.