BLOG | 24.8.2015

Ján Nosko: Keď absentuje konštruktívny duch… #22

V posledných týždňoch začínajú byť v kurze anonymy. Hovoria o všeličom, aj o tom, ako sú obsadzované vedúce pozície jednotlivých oddelení na Mestskom úrade „po známosti“. Je mi ľúto, že to vychádza práve od lídra jedného z najväčších klubov mestského zastupiteľstva. Vždy som otvorený priamej komunikácii, preto túto rukavicu neprijímam. Očakávam spoluprácu, konštruktívnu kritiku a nie pseudoargumenty. Inak, samosprávy nie sú povinné robiť výberové konania na vedúce pozície. My však postupujeme nad rámec zákona a výberové konania aj napriek tomu robíme. Ocenil by som preto snahu hľadať spoločné riešenia a nastavovať spoluprácu v prospech mesta. Napredovať sa dá len vtedy, keď budeme ťahať všetci za jeden povraz a budeme partnermi.

Zo stretnutí…

Zo stretnutí počas uplynulých týždňov vo mne najviac rezonuje to v Šalkovej. Šalkovčania majú právo hnevať sa, krivdy z minulosti a nezáujem riešiť ich problémy urobili svoje. Chcem,  aby sme spolu nastavili harmonogram priorít a ponúkli im konkrétne riešenia. Jasne som deklaroval, že nie som zástancom ich odčlenenia od mesta. Preto budem robiť všetko preto, aby cítili, že sme na jednej lodi.

Bohaté kultúrne leto sa blíži k svojmu záveru. Teší ma, že Banskobystričania si vedia vybrať zo širokej ponuky podujatí, vnímajú a obohacujú ich svojou prítomnosťou. Mesto ožilo a mňa teší, že nás čaká ešte niekoľko podujatí, pri ktorých si uctíme pamiatku SNP, obzrieme majstrovstvo pilotov na sliačskom nebi, pobežíme maratón a v prostredí umelcov a tradičnej domácej kultúry oslávime 760. výročie nášho mesta.

Fotonávrat k uplynulému týždňu:

IMG_3546-700x400

Stretnutie s rozhlasákmi z augusta 1968

DSC_0953

Otvorenie vernisáže “Bári Raklóri”

DSC_0932

Prijatie predstaviteľov Vysokej školy Fresenius

DSC_0965

Poďakovanie riaditeľovi Múzea SNP za promptnú pomoc pri organizácii 8. stretnutia banských miest a obcí

DSC_0981

Stretnutie so Šalkovčanmi

DSC_1037

Návšteva Štátnej vedeckej knižnice

DSC_1099

Vernisáž výstavy “Príbeh obelisku”

Ján Nosko Autor blogu:
Komunikácia je pre mňa kľúčová a snažím sa využívať všetky formy rozhovoru s Banskobystričanmi. Blogovanie vnímam ako jeden z dobrých nástrojov informovania obyvateľov o tom, na čom pracujeme, čo sa podarilo a naopak.