Záver roka sa nesie v znamení zahraničných návštev a stretnutí s predstaviteľmi vlády SR. Spoločnou črtou všetkých prijatí a rokovaní boli najmä otázky zamestnanosti v Banskej Bystrici a okolí. Táto téma je pre nás živá, intenzívna a verím, že po trištvrte roku mnohých rokovaní sme blízko novej investície v našom meste. Držte palce!

Tento týždeň privítam na pôde mesta aj českého investora autobusovej stanice, s ktorým sme denne v kontakte. Som rád, že poslanci mestského zastupiteľstva zobrali na seba zodpovednosť na odkúpenie dopravnej časti Terminal Bus Shoppingu. Vnímam to ako správne, prorozvojové rozhodnutie, ktoré umožní skultúrniť vstup do nášho krásneho mesta a po rokoch sem vtiahneme aj mestskú hromadnú dopravu. Konečne po rokoch budeme o tomto dopravnom uzle rozhodovať my – mesto a nie súkromný investor. Môžem všetkých ubezpečiť, že tak nastane až po dostavaní a skolaudovaní novej autobusovej stanice.

AS-20151207-1-3

Čaro predvianočnej atmosféry

Hra svetla a tieňa, unikátny pohľad na nesvietené dominanty nášho mesta počas Festivalu svetla umocnili adventné obdobie a som veľmi hrdý, že naša súdržnosť sa premietla do rekordného výťažku z primátorského punču. Iste pomôže tým, ktorí to najviac potrebujú.

IMG_3780-848x485

Banskobystričania jednoducho držia spolu, a to aj vtedy, keď sa niekedy šťastie obráti chrbtom. Všetci sme zaregistrovali nešťastie rodiny Babjakovcov, ktorej po rozsiahlom požiari pomáha celé Slovensko na stránke https://www.ludialudom.sk/vyzvy/3108. Som veľmi rád, že aj poslanci vyjadrili spolupatričnosť a na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva odsúhlasili sumu 10 tis. eur, ktorá tejto rodine pomôže.

Prajem vám šťastné a pokojné prežitie Vianoc v kruhu svojich blízkych. Verím, že si po celoročnej práci oddýchnete a načerpáte do ďalšieho roka novú energiu.

Autor blogu:

Ján Nosko

Komunikácia je pre mňa kľúčová a snažím sa využívať všetky formy rozhovoru s Banskobystričanmi. Blogovanie vnímam ako jeden z dobrých nástrojov informovania obyvateľov o tom, na čom pracujeme, čo sa podarilo a naopak.