Chyby a omyly v urbanistickom rozvoji mesta ho poznačia na dlhé desaťročia, možno i storočie. Preto je veľmi dôležité kvalifikované odborné rozhodovanie a riadenie.  Za 30 rokov budovania slobodnej spoločnosti sme v našom meste, okrem omylov, zaznamenali aj  niekoľko pozitívnych príkladov. Neznamenali síce prielom vo zvýšení príťažlivosti mesta, ale prispeli ku skvalitneniu, skultúrneniu a skultivovaniu jeho prostredia. Niektoré z nich sa Vám pokúsim priblížiť.

2. časť – VEREJNÉ PRIESTORY A VYBAVENOSŤ

Nemôžeme nespomenúť na prvom mieste historické námestie.  Bolo to prvé námestie, ktoré bolo na Slovensku prebudované na pešiu zónu. Bol to, na tú dobu – začiatok deväťdesiatych rokov – veľmi odvážny krok. Dovtedy slúžilo námestie ako prestupná autobusová stanica. Vylúčenie dopravy znamenalo zásadný vplyv na funkčnosť námestia a prevádzku zariadení. Dodnes sa kompletne nevybudovali vnútroblokové zásobovacie komunikácie a ani nedoriešila statická doprava. Napriek tomu projekt pešieho námestia znamenal prielom v myslení ľudí a aj v jeho využívaní. Hoci architektonické riešenie malo aj svojich kritikov, je nezvratným faktom, že prinieslo do mesta novú kultúru a novú atraktivitu. Dnes, takmer po 30-tich rokoch využívania, sa znovu vynára otázka revitalizácie celého priestoru a prehodnotenia jeho funkčného a architektonického riešenia.

Druhou najvýznamnejšou investíciou stvárnenia verejného priestoru je pamätník a obnova vojnového cintorína z prvej svetovej vojny v Majeri autorov Benjamína Bradňanského, Víta Halada a Maroša Greša. Je to unikátne sochársko- architektonické dielo veľmi presvedčivo dokumentujúce utrpenie, bolesť a hrôzu, ktorú spôsobuje vojna. K takémuto vynikajúcemu dielu, zvyšujúcemu príťažlivosť nášho mesta, sme sa dostali vďaka verejnej urbanisticko-architektonickej súťaži. Mesto sa mohlo presvedčiť, že sa oplatí pri riešení verejných priestorov rozhodovať prostredníctvom verejných anonymných súťaží.

Z objektov vybavenosti nemôžeme vynechať vydarené dielo od Štefana Moravčika v navrhovanom novom mestskom centre JUH – JOPA centrum. Autor tu geniálne zvládol veľmi náročný pozemok a pridanou hodnotou je aj kvalitná architektúra. Vytvoril tu originálne autorské dielo hodné súčasti nového mestského centra. Žiaľ centrum sa nevybudovalo podľa pôvodného konceptu a toto vydarené dielo ostalo osamotené, čím utrpela jeho hodnota a kvalita.

Z najnovších počinov nemožno obísť prestavbu a dostavbu administratívnej budovy bývalej Elektroprojekty, následne Coimexu na Partizánskej ceste.

Pozitívne je možné hodnotiť ako architektonický prínos dotvorenia Partizánskej cesty, tak aj kvalitu nových moderných administratívnych priestorov.

Určite by sa našli aj ďalšie dobré príklady architektonického stvárnenia verejných priestorov a verím, že aj Banskobystričania dajú svoje tipy.

Autor blogu:

Peter Rusnák

Som hrdý Radvančan - už 40 rokov a preto i prídomok Radvanský. Som architekt-urbanista, pracoval som v oblasti územného plánovania a postupne som sa reprofiloval na particiaptívneho plánovača v územnom a regionálnom rozvoji. Angažujem sa aktívne vo veciach verejných na úrovni Slovenska, kraja i mesta.