Nárast spotrebiteľských cien neobchádza ani naše mesto. V návrhu rozpočtu narástli výdavky o približne 6,1 mil. eur. Končí sa politický cyklus a blížia sa voľby, preto nás čaká aj veľký nárast investícií do betónovania a asfaltovania. S tým súvisí aj návrh na nové úvery vo výške 4,2 milióna eur. Aké sú investičné priority mesta do budúceho obdobia? Ako sa tvoril rozpočet a čo by sa malo zlepšiť?

Hoci nám rastú aj bežné príjmy, inflačný tlak a zmeny zákonov v oblasti vzdelávania mali významnejší negatívny vplyv na výdavkovú časť rozpočtu. Najviac doplatíme na zabezpečenie verejnej dopravy. Mesto bude viac uhrádzať straty z výkonov vo verejnom záujme a financovať nárast cien elektrickej energie a pohonných hmôt. V 2022 preto zaplatíme približne viac ako o 1,1 milióna eur. Cena elektriny ovplyvní aj poskytovanie základných verejných služieb ako je verejné osvetlenie a fungovanie objektov mesta. Ako som už spomenul, významnou zmenou je napríklad aj nárast výdavkov na vzdelávanie(0,76 mil), vyvolané zmenami školských zákonov.

2022 – rok, keď sa budú naše peniaze meniť na cement

Podľa návrhu by malo mesto čakať viacero nových investícií a opätovné navýšenie kapitálových výdavkov zo 17 na viac ako 21 miliónov eur. Kapitálové výdavky sú kryté z eurofondov, štátneho rozpočtu, vlastných prostriedkov a úverov. Podľa návrhu má ísť polovica z kapitálových výdavkov  do betónovania a asfaltovania mesta. Do rekonštrukcií miestnych komunikácií, budovania chodníkov či cyklotrás pôjde viac ako 10 miliónov eur.

Mesto naplánovalo aj nové investície, preto sa pri schvaľovaní tohtoročného návrhu rozpočtu hovorí o nových úveroch v celkovej výške približne 4,2 milióna eur. Už pred rokom sme ako poslanci schválili 13-miliónový úverový rámec a veľmi výrazne navýšili kapitálové výdavky a cestu k zadlženiu mesta. Opäť na poslancov prichádza nová požiadavka na schválenie úverov. Navyšujeme tak úverové zaťaženie a budúce náklady na splácanie našich dlhov. Nárast ukazovateľa dlhovej brzdy sa zvýši o 15 % a dôjde k nárastu celkovej a úverovej zadlženosti. Podklady k úverovej politike nájdete tu. Podklady k rozpočtu nájdete tu.

Dlh ako nástroj pre rozvoj a nevyvážené priority

V súčasnom nastavení financovania samospráv je dlhové financovanie jeden zo základných zdrojov financovania. Mesto v minulosti už rozpredalo veľa majetku a príjmy z vlastných aktivít majú svoje limity. Doterajšia miera zadlženia a finančné zdravie mesta umožňovali mestu sa viac zadlžiť, a aj dnes nám dovoľuje navýšiť naše úverové zaťaženie. Principiálne nie som proti úverovaniu a hľadaniu iných externých zdrojov financovania. Podmienky na peňažnom trhu sú priaznivé. Ako problematické vidím dva rozmery: 1. Zväzovanie rúk pre možné budúce vedenia mesta a 2. Nevyvážený investičný prím na základnú infraštruktúru – cesty, chodníky, cyklotrasy.

Dnešné zadlžovanie, obrazne povedané, čiastočne zviaže ruky budúcemu politickému zastúpeniu mesta Banská Bystrica. Noví zástupcovia budú pri novej úverovej politike a investíciách  obmedzení splácaním dlhu a legislatívnym zastropovaním miery zadlženia. Preto je na mieste otázka, aká je spravodlivá  a rozumná miera zadlženia? Druhý rozmer, s ktorým nie som stotožnený, je nevyvážené nastavenie kapitálových výdavkov voči výzvam budúcnosti  a znameniam doby. Určite je potrebné mať kvalitné chodníky a cesty. Aj ja sa chcem cítiť ako v nemeckom mestečku, žiaľ investičný dlh v tejto oblasti nie je možné dohnať za jedno či dve volebné obdobia. Potrebujeme na to dekády rozumného správcovstva a manažmentu. Osobne vnímam, že máme pred sebou aj iné pálčivé výzvy doby – starnutie obyvateľstva, klimatické zmeny a nedostupnosť bývania. Potrebujeme radikálne viac investícií do sociálnych služieb a starostlivosti pre seniorov. Budeme v situácii, keď budeme musieť zmierňovať v mestách následky klimatických zmien. Bývanie dnes vnímame možno viac ako obchodný artikel či investíciu, a nie ako predpoklad ekonomického vývoja a kvality života. Po 89. roku došlo k nesystematickej privatizácii predošlých foriem vlastníctva, a dnes čoraz viac počuť hlas mojej generácie o nedostupnosti bývania alebo o neprimerane vysokých výdavkoch na bývanie v porovnaní s inými krajinami. Mesto by malo viac rozvíjať politiky v oblasti nájomného bývania či vyjednávať s developermi, tak ako to je bežné v západných európskych krajinách. Bez investícií a dobrého manažmentu to nepôjde.

Proces tvorby rozpočtu a jeho dostupnosť – dá sa to aj inak!

Pri tvorbe rozpočtu hrajú prvé husle ekonomický útvar mesta a jeho vedenie. Noty od rozpočtu majú úradníci a správcovia rozpočtu, ktorí majú najlepší prehľad a najlepšie poznajú metodiku a zákony. Do akej miery bude tvorba rozpočtu a rozpočet zrozumiteľný pre poslancov a obyvateľov mesta záleží práve od jeho tvorcov a spracovateľov. Do tvorby rozpočtu vstupuje aj politika a politické priority jednotlivých poslaneckých klubov. Minulý rok sa tvorili investičné priority na základe akejsi dohody na prioritách poslaneckých klubov. Avšak ako poslanci sme už register investícií a priorít dostali do rúk od mesta a naša miera zodpovedne ovplyvniť budúce investície je limitovaná. Poslanci nemôžu byť odborníci na všetko, preto sa spoliehame do veľkej miery na prácu úradníkov. Napríklad nezaradený poslanec jednotlivec nemá riadny vplyv na rozpočet mesta. Náš klub poslancov, Banskobystrická alternatíva, dlhodobo presadzuje, aby sa o rozpočte a prioritách diskutovalo otvorene, odborne a v značnom predstihu. Podarilo sa nám niečo málo presadiť, ale ako som už spomenul, systém je nastavený tak, že reálne má hlavné slovo a vplyv vedenie mesta a odborníci.

V neposlednom rade je tu pretrvávajúci problém, ktorý vnímam od začiatku svojho poslaneckého obdobia. Je to nezrozumiteľnosť rozpočtu pre obyvateľov a jeho informačná a mediálna dostupnosť. Rozpočet je možné pripomienkovať obyvateľmi mesta, ale v realite pripomienkuje rozpočet len pár aktívnych obyvateľov. Rozpočet mesta by mal byť spracovaný tak, aby ho pochopil aj človek bez ekonomického vzdelania, a aby bol dostupný čo najširšiemu publiku. V prezentácii rozpočtu a v procese jeho tvorby došlo za posledné dva roky z pozitívnym zmenám, napriek tomu sme stále ďaleko od ideálu. K rozpočtu môžu byť špecializované zhromaždenia, forma rozpočtu môže byť čitateľnejšia a graficky kvalitnejšie spracovaná. Rozpočtu a jeho tvorbe sa môže venovať viac priestoru napríklad v radničných novinách a je takisto potrebné dať väčší priestor odborným komisiám a poslancom mesta pri tvorbe rozpočtu.

Mnohé sa môže zmeniť. Zmena nebude závisieť od jednotlivca, ale od kvality budúceho a súčasného manažmentu mesta, angažovanosti politického zastúpenia a od odhodlania a kapacít úradníkov mesta.

Autor blogu:

David Kapusta

Založil som blog bystrickeveci.sk. Doma študoval právo a v zahraničí financie. Živím sa ako daňový konzultant so zameraním na transferové oceňovanie. Nie som platený žiadnou organizáciou ani členom politickej strany. Som citlivý na nespravodlivosť a nebojím sa mať vlastný názor. V Novembri 2018 ma obyvatelia mesta zvolili za poslanca mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. Som členom a podpredsedom klubu nezávislých poslancov BBA. Angažujem sa, pretože chcem, aby sa nám tu žilo lepšie.