Vážení Banskobystričania,

dovoľte mi, aby som zareagoval na vykonštruovaný článok plný klamstiev uverejnený v týždenníku Plus 7 dní pod názvom „Päťtisícový plat mu nestačí, z mestskej kasy dal zarobiť aj manželke“. V tomto článku novinárka Ľudmila Lacková nielenže spochybňuje moje rozhodnutia ako primátora v oblasti prideľovania mestských exekúcií, ale zlomyseľne útočí aj na moju rodinu.

Ako pracujú niektoré médiá?

Dňa 17. mája 2017 bola na mesto Banská Bystrica doručená emailom otázka od novinárky v nasledovnom znení:

Dobrý deň. Prosím Vás o poskytnutie informácie, prečo mesto Banská Bystrica spolupracuje v rámci exekúcii práve s manželkou primátora mesta Eleonórou Noskovou? Lacková, red. Plus 7 dní (0918 701 871).

To bol prvý kontakt pani Lackovej s hovorkyňou mesta. Dovtedy nemala absolútne žiadny záujem prísť a opýtať sa na skutkový stav, preto si ho následne musela vymyslieť.

Oficiálna odpoveď mesta bola nasledovná:

Dobrý deň,

nech sa páči:

Mesto Banská Bystrica od 1. januára 2015 až do 31. marca 2017 podávalo návrhy na vykonanie exekúcii úplne transparentne všetkým exekútorským úradom pôsobiacim na území mesta, a to náhodným výberom prostredníctvom právneho oddelenia Mestského úradu.  

 Na rozdiel od uvedeného, pre porovnanie,  v období pred 1. januárom 2015 (t .j. od roku 2011 do 1. 1.2015), boli podklady nevyhnutné pre podanie návrhov na vykonanie exekúcie odovzdané splnomocnenej Advokátskej kancelárii Mgr. Roberta Antala, advokáta, Banská Bystrica, ktorý následne podával v mene mesta Banská Bystrica návrhy na vykonanie exekúcií a to ním vybraným exekútorským úradom, konkrétne exekútorskému úradu Mgr. Bernarda Janíka, Žilina, exekútorskému úradu JUDr. Andrey Ondrejkovej, Bratislava a exekútorskému úradu Mgr. Jozefa Deáka, Banská Bystrica. 

 S účinnosťou od 1. apríla 2017, v zmysle poslednej novely exekučného poriadku, sú všetky návrhy na vykonanie exekúcií podávané elektronicky exekučnému súdu, ktorý náhodným výberom pridelí exekúciu ktorémukoľvek exekútorovi pôsobiacemu v kraji sídla alebo miesta podnikania alebo trvalého pobytu povinného.

Napriek tomu, že sme pani Lackovej dali v priebehu minulého týždňa k dispozícii všetky informácie týkajúce sa procesov, ktoré vedú k transparentnému vymáhaniu mestských pohľadávok, tieto fakty úplne odignorovala a v článku zamlčala. Jej prístup ma privádza k myšlienke, že článok mala napísaný už oveľa skôr ako požiadala o stanovisko mesta. A to s jediným cieľompoškodiť moje meno v očiach verejnosti. Je len na úvahu, či tak urobila z vlastnej vôle, alebo na niekoho objednávku. Celý článok napísaný bulvárnym spôsobom navodzuje dojem, akoby mesto pod mojím vedením netransparentne prihrávalo exekučné konania mojej manželke a ďalšiemu „dvornému exekútorovi.“ Opak je však pravdou. Systém netransparentného prideľovania exekúcií, ktorý tu fungoval v minulosti, som krátko po nástupe zmenil.

Ako fungovalo prideľovanie exekúcií predtým?

Za éry predchádzajúceho vedenia mesta boli všetky exekúcie vykonávané mimo právneho oddelenia mestského úradu, prostredníctvom jediného súkromného advokáta JUDr. Roberta Antala. Toho splnomocnil bývalý primátor Peter Gogola  k tomu, aby v mene mesta podával všetky návrhy na vykonanie exekúcií iba on, a ním vybrané dva exekútorské úrady – exekútorský úrad JUDr. Andrey Ondrejkovej so sídlomBratislave a exekútorský úrad Mgr. Jozefa Deáka so sídlom v Banskej Bystrici (Mestská polícia riešila návrhy samostatne, prostredníctvom exekútorského úradu Mgr. Bernarda Janíka so sídlom v Žiline).  Právne oddelenie mesta bolo v celom tomto procese úplne odignorované. V danom období boli týmto vybraným exkluzívnym exekútorom prideľované takmer všetky exekúcie.  Okrem toho bol každý návrh na vykonanie exekúcie navýšený aj o trovy právneho zastúpenia, ktoré si advokát uplatňoval a vymáhal od obyvateľov nášho mesta.

Systém sme zmenili

Krátko po mojom nástupe do funkcie primátora som tento netransparentný systém vymáhania tisícok pohľadávok jedným advokátom a dvomi exkluzívnymi exekútormi, bez využitia potenciálu mestských právnikov, ZRUŠIL. Už v marci 2015 sme všetky návrhy na vykonanie exekúcií vrátili do pôsobnosti právnikov mestského úradu, ktorí začali pripravovať návrhy na vykonanie exekúcií vo vlastnej réžii, aby tým ušetrili dlžníkov od ďalších nezmyselných poplatkov pre advokáta. Mestskí právnici zároveň prestali prideľovať návrhy na exekúcie iba dvom vybratým exekútorom a bez akéhokoľvek môjho zasahovania ich prideľovali VŠETKÝM EXEKÚTOROM PÔSOBIACIM NA ÚZEMÍ MESTA BANSKÁ BYSTRICA, vrátane mojej manželky, ktorá je jednou z 11 exekútorov v našom meste.

Pokiaľ ide o jej obohatenie, za celé moje pôsobenie vo funkcii primátora mesta jej bola z mestského rozpočtu vyplatená, v zmysle vyhlášky o odmenách a náhradách súdnych exekútorov, suma 160,35 eur, slovom stošesťdesiat eur. Pre porovnanie, za minulého  vedenia boli vybraným exekútorom od roku 2013 z mestského rozpočtu vyplatené nasledovné odmeny: Mgr. Deák Jozef – 22 184,30 eurJUDr. Andrea Ondrejková – 3 785,36 eur.

Spochybňovanie investora

 Novinárka dehonestuje a zosmiešňuje v článku aj ukrajinského investora a doslova píše, že som „pomohol Ficovi s balamutením voličov o vybudovaní úplne novej fabriky na výrobu dokumentov, v priemyselnom parku Šalková, v ktorej mali Bystričania nájsť až 1 200 pracovných miest.“ Výsledkom tohto „balamutenia“ je skutočnosť, že spomínaný investor na prelome rokov 2016-2017 vyplatil mestskej spoločnosti MBB, a. s. sumu vo výške 1 699 968 eur (slovom takmer jeden milión sedemstotisíc eur) za kúpu pozemku v priemyselnom parku, pričom projekt prípravy celej investície pokračuje.

Nenechám sa zastrašiť

Aj keď som sa vo svojej pozícii primátora mesta stretol s rôznymi typmi novinárov, je mi ľúto, že médiá sa dajú zneužiť aj takto.  Na záver môžeme len polemizovať o tom, kto a ako sa nabalil.  Bez ohľadu na to, kto si článok objednal, v mojej ďalšej práci v prospech obyvateľov tohto mesta ma to neodradí a nezastraší. V najbližších dňoch bude podaná žiadosť o uverejnenie opravy a zvážim aj ďalšie právne kroky.

Autor blogu:

Ján Nosko

Komunikácia je pre mňa kľúčová a snažím sa využívať všetky formy rozhovoru s Banskobystričanmi. Blogovanie vnímam ako jeden z dobrých nástrojov informovania obyvateľov o tom, na čom pracujeme, čo sa podarilo a naopak.