Každý Bystričan, ktorý sa zaujíma o dianie v našom meste, sa už pravdepodobne stretol so stránkou na sociálnej sieti s rovnakým názvom. To ma inšpirovalo, aby som nielen sebe ale aj všetkým obyvateľom mesta položil rovnakú otázku. Väčšina odpovedí by však dnes pravdepodobne znela negatívne. A to je jeden z dôvodov, ponúknuť mestu efektívne riešenia.

Mesto, ktoré slúži občanovi

         Mesto by malo v prvom rade slúžiť svojim obyvateľom a plniť svoje základné funkcie ako sú čistota, bezpečnosť či údržba komunikácií. Ak je však dlhodobo nefunkčné, nie je možné aby sme z neho ako občania mali osoh. Otázka obnovy základných funkcií dnes naozaj nie je otázkou financií. Naše prepočty zdrojov mesta totiž jasne ukazujú, že peňazí je dosť len sú používané nehospodárne. Míňa sa v neefektívnych projektoch, vynechávajú sa verejné súťaže, nehovoriac o absencii transparentnosti. V takejto situácii neostáva mestu nič iné, ako šetriť v úplne nevhodných oblastiach. Ak sa však zameriame na úsporu peňazí z rozkrádania, spravíme tak prvý dôležitý krok k jeho obnove a práve to je mojim cieľom.

banska-bystrica

 Žiť v minulosti nám nepomôže 

         Priemyselná výroba alebo ťažký priemysel už ostali v Bystrici len utópiou, kvalitný textil zas nahradili lacné obchody. Ostal nám tu nefunkčný drevospracujúci priemysel, poloprázdna priemyselná zóna a najmä ľudia bez práce. Namiesto večného vracania sa k spomienkam by sme mali hľadať reálne východiská. Vzhľadom na stav nevysporiadaných pozemkov a ich ceny v priemyselnej zóne, nemôžeme dnes očakávať, že pritiahneme pozornosť investorov ako Kia či VW. Hovorí sa, že mnohokrát pre stromy nevidíme les a práve to je dnes našim problémom, pretože riešenia budúcej prosperity mesta máme priamo pod nosom. Mesto musí motivovať najmä domácich podnikateľov. Dať šancu mladým aby rozbiehali svoje vlastné projekty. Spomeňme na silné a kvalitné značky ako Urpiner, Grand Power, Safetronics či TWD, na ktoré môžeme byť právom hrdí, vďaka ktorým nás poznajú po celom Slovensku. Podpora domácich a začínajúcich podnikateľov by znamenali možnosť vytvoriť nové pracovné miesta a svoje terajšie aktivity by mohli ďalej rozširovať. Toto je cesta, ktorou sa musíme vybrať, ak chceme tvoriť naozajstné hodnoty.

Banská Bystrica  potrebuje jasnú víziu cesty, ktorou chceme aby sa uberala a na otázky „AKO?“ máme konkrétne odpovede – Dobré mesto, ktoré slúži ľuďom. 

 Naše riešenia pre Banskú Bystricufoto deti1

 Zamestnanosť

Udržať a prilákať mladých a úspešných ľudí

 • koordinácia spolupráce školy – mesto – podnikatelia
 • podpora školských projektov a start-upov
 • aktívne osloviť investorov v oblasti ekologických investícií služieb, IT segmentu a kreatívnej ekonomiky

Rozvoj podnikatelských aktivít v mestských podnikoch

 • podpora zamestnanosti rozvojom mestských podnikov
 • realizácia služieb spojených so základnými funkciami mesta

Cestovný ruch

 • podpora regionálnej výroby – jedinečných výrobkov a služieb
 • zlúčenie regionálnych inštitúcií cestovného ruchu – úspora financií
 • tvorba nových turisticky zaujímavých regionálnych projektov

 Čisté a zdravé mesto

Poriadok a čistota ako samozrejmosť nášho života

 • využitie aktivačných prác nezamestnaných
 • vytvorenie plochy pre umeleckú realizáciu mladých ľudí
 • riešenie reklamného smogu
 • vytvorenie „oblastných koordinátorov čistoty“
 • definitívne riešenie Rudlovského potoka

Občan ako rovnocenný partner mesta

Platím dane a chcem za to rovnocenné služby

 • efektívna štruktúra mestského úradu
 • rozšírenie občianskych rád ako poradného orgánu mestského zastupiteľstva

Poriadok v mestských financiách

Transparentným hospodárením mesta a mestských podnikov

 • revízia nevýhodných zmlúv vyčerpávajúcich mesto
 • úprava zmluvy s EEI o parkovacích službách

Autor blogu:

Marian Korytiak

Som vysokoškolský pedagóg, právnik a bývalý štátny zamestnanec, manžel, otec štyroch dcér a človek s chuťou meniť mesto, aktuálne kandidát na primátora Banskej Bystrice. Svoj záujem o verejnú politiku, literatúru, ekonomiku, slovenské umenie 20. storočia rád zdieľam so svojimi študentami.