V pondelok 28. októbra Národná rada Slovenskej republiky posunula do druhého čítania návrh zákona, ktorý má zlepšiť ochranu života nenarodených detí. Zákon z dielne SNS zavádza pravidlo, aby matka predtým, než sa sama definitívne rozhodne pre umelé ukončenie tehotenstva, mohla na ultrazvuku vidieť svoje nenarodené dieťa a počuť tlkot jeho srdca.

Za návrh tohto zákona v prvom čítaní hlasovalo zo 128 hlasujúcich poslancov 78, proti bolo 13 poslancov  a zdržalo sa 37 poslancov.

Hovorca národného pochodu za život Patrik Daniška tento krok slovenského Parlamentu uvítal: „Zlepšenie ochrany života je možné, verím, že zákon bude schválený a pani prezidentka ho nebude bojkotovať. Potrat nie je dobrý pre nikoho, nenarodené deti a ich matky si zaslúžia viac.“

Kto pomáha na Slovensku tehotným ženám v núdzi?

V rámci Slovenska sa poskytovaniu bezplatnej konkrétnej pomoci tehotným ženám v krízovej životnej situácii dlhodobo venuje občianske združenie Fórum života.

V rámci Fóra života bola v roku 2009 založená Poradňa Alexis, ako jediná svojho druhu na Slovenku, ktorá poskytuje odborné poradenstvo ženám, ktoré v prípade neželaného tehotenstva uvažujú o umelom potrate. Poradňa taktiež rieši problémy žien po spontánnom či umelom potrate a svoje odborné služby poskytuje všetkým ženám bez rozdielu bezplatne. Od začiatku svojej existencie Poradňa Alexis riešila viac ako 1400 prípadov. Poradňa nepomáha len ženám, ktorých sa zložitá životná situácia priamo dotýka, ale poradňu kontaktujú aj otcovia nenarodeného dieťaťa, iní príbuzní či priatelia neplánovane tehotnej ženy, ktorí jej chcú pomôcť.

Poradňa Alexis v tomto roku otvorila svoju pobočku aj priamo v Banskej Bystrici a svoje služby bezplatne poskytuje v Dome Slovenského misijného hnutia na Skuteckého ulici číslo 4.

Čo ak sa tehotná žena, aj napriek nepriazni osudu, rozhodne svoje dieťa priviesť na svet?

Aj v tejto situácii nastupuje na scénu Fórum života so svojim ďalším projektom bezplatnej konkrétnej pomoci tehotným ženám, matkám a ich deťom: Zachráňme životy.

Projekt Zachráňme životy od roku 2007, kedy začal fungovať, pomohol 175 ženám a podarilo sa mu zachrániť 162 detí. Gáleriu zachránených detí si môžete pozrieť tu.

Projekt je systémom finančnej pomoci na záchranu počatého dieťaťa a pomoci jeho matke. Fórum života v rámci jeho realizácie spolupracuje s 26 organizáciami, ktoré odborne pracujú s tehotnými ženami a matkami s deťmi v núdzi po celom Slovensku.

Koordinátorkou projektu Zachráňme životy je úžasná Mária Demeterová, ktorá mi deň po Národnom pochode za život počas osobného stretnutia v kancelárii Fóra života v Bratislave jednoznačne potvrdila, že: „ Ani jedna jediná žena, ktorá bola zaradená do nášho projektu, nikdy neoľutovala, že aj napriek krízovej životnej situácii, si dieťa rozhodla ponechať a nešla na umelý potrat. Dokonca teraz pomáhame jednej našej klientke, ktorá sa svojho dieťaťa po pôrode pôvodne vzdala, ale o pár mesiacov na to si to rozmyslela, a teraz sa súdnou cestou domáha späť svojich rodičovských práv.“

Projekt Zachráňme životy zároveň funguje aj ako darcovský systém na spôsobe adopcie“ tehotnej ženy a dieťaťa.

Minulý týždeň som telefonovala s kolegyňou z Fóra Života z východného Slovenska, ktorá už niekoľko mesiacov nezištne pomáha žene, ktorá otehotnela za okolností, ktoré by vo svojom živote nechcela zažiť žiadna žena. Sprostredkúva pre ňu finančnú a potravinovú pomoc (svoje tehotenstvo pred okolím tají, tak musela prestať chodiť do práce a rodinu nemá), pomáha jej vybavovať napríklad formality súvisiace s utajeným pôrodom a dokonca ju pravdepodobne bude sprevádzať aj pri samotnom pôrode. Žena sa rozhodla dať dieťa na adopciu, lebo sa o neho nechce a ani nedokáže postarať, ale záleží jej na tom, aby sa aj napriek nepriazni osudu narodilo a vyrastalo v milujúcej adoptívnej rodine.

Sviečka za nenarodené deti

Nie každé počaté dieťa má možnosť sa narodiť. V roku 2018 bolo na Slovensku evidovaných 15 274 potratov: z toho 7 350 bolo vykonaných umelo a 7 924 žien prežilo v minulom roku spontánny potrat.

Fórum života už od roku 2003, v čase Pamiatky zosnulých, pravidelne organizuje celoslovenskú verejnú zbierku pod názvom Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky s nalepeným logom malých detských nožičiek ľudia finančne podporia projekty konkrétnej pomoci, ktoré zastrešuje Fórum života.

Kúpou sviečky za nenarodené deti finančne pomôžeme konkrétnej žene a jej dieťaťu v ťažkej životnej situácii a zároveň zapálením sviečky za nenarodené deti si pripomenieme aj tieto životy a myslíme na ženy, ktorých sa bolestná strata nenarodeného dieťaťa priamo týka.

Sviečku za nenarodené deti je možné zakúpiť osobne  za symbolické jedno euro nielen napríklad vo všetkých kostoloch v Banskej Bystrici a okolí, ale aj po celom Slovensku. Kto má záujem, môže si dokonca kúpiť a zapáliť aj virtuálnu sviečku a to priamo tu.

Poďakovanie.

Ako krajský koordinátor  kampane a verejnej zbierky Sviečka za nenarodené deti  by som sa aj touto cestou chcela v mene celého tímu Fóra života poďakovať všetkým, ktorí sa svojou nezištnou pomocou zapojili do našej kampane počas Týždňa dobrovoľníctva a pomáhali nám s lepením nálepiek na sviečky:

Dievčatám z útulku Dom sv. Vincenta, pedagógom a študentom Katolíckého gymnázia Š. Moysesa (špeciálne otcovi Borisovi Brutovskému a Lucii Štecovej), pedagógom a žiakom Základnej cirkevnej školy Š. Moysesa, pedagógom a žiakom Základnej školy Narnia a pracovníčkam backoffice telekomunikačnej spoločnosti O2.

Veľká vďaka patrí aj všetkým kňazom, ktorí nám priamo pomáhajú s predajom sviečok v ich farnostiach. Dokonca včera sa u nás doma zastavil aj kňaz Jozef Kuneš zo Seliec, lebo po sviečkach sa v jeho farnosti len tak „zaprášilo“ a potreboval ďalšie.

Každý, kto nám pomáha s kampaňou Sviečka za nenarodené deti a aj každý, kto si sviečku kúpi prispeje svojou troškou k tomu, že Fórum života bude môcť aj naďalej bezplatne poskytovať konkrétnu pomoc ženám a ich deťom, ktoré sa ocitli v núdzi.

Autor blogu:

Andrea Súlovcová

Narodila som sa a vyrastala v Žiline. Študovala som politológiu a medzinárodné vzťahy na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe a na Universidad Complutense v Madride. Od roku 2003 s manželom žijeme v Banskej Bystrici, kde spolu vychovávame naše štyri deti. Profesne pôsobím v mimovládnom sektore, momentálne pôsobím v projekte zameranom na sociálnu oblasť. Celý život sa zaujímam o veci verejné. Chcela by som, aby moje deti vyrastali v slušnej a dobre spravovanej spoločnosti.