Poslanecká väčšina klubu SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS s podporou Klubu nezávislých pošliapala rokovací poriadok, zdravý rozum aj politické dohody. 

zastupitelstvo-foto-fuggerNa utorňajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva odsúhlasila poslanecká väčšina rozšírenie dozornej rady mestskej akciovky MBB. Z doterajších sedem členov na osem.  Napriek tomu, že už teraz má najsilnejší poslanecký klub SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS v dozornej rade MBB štyroch zástupcov, navrhol viceprimátor Jakub Gajdošík doplniť ďalšieho zástupcu klubu. Dovedna tak bude v osemčlennej dozornej rade päť zástupcov väčšinového klubu.

Takéto rozšírenie členov na párny počet nemá logiku a teoreticky môže viesť k znefunkčneniu dozornej rady, lebo nebude možné dosiahnuť väčšinu (hlasovania skončia 4 vs. 4).

Navyše, ako upozornil Milan Lichý (Banskobystrická alternatíva), rozšírenie je proti platnému rokovaciemu poriadku. Podľa paragrafu 36 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva „návrhy na schválenie zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných orgánov obchodných spoločností založených mestom resp. s majetkovou účasťou mesta predkladá primátor mesta po predchádzajúcom prerokovaní s predsedami poslaneckých klubov.“ Viceprimátor Jakub Gajdošík predložil návrh na doplnenie dozornej rady MBB v rozpore s Rokovacím poriadkom MsZ, a to napriek tomu, že bol na to priamo na zastupiteľstve upozornený. Poslanecká väčšina v spolupráci s Klubom nezávislým (Milan Smädo, Martin Klus, Vladimír Sklenka, Jaroslav Kuracina, Pavol Bielik) tento návrh s vedomím porušovania rokovacieho poriadku schválili.

Schválenie ôsmeho člena Dozornej rady MBB je tak obyčajným rozdávaním politických flekov. Ani sám predkladateľ ho na dnešnom či minulom zastupiteľstve nijako, napriek mojej výzve, nezdôvodnil. Predseda väčšinového klubu Jakub Gajdošík iba sucho skonštatoval, že sa tak deje na základe rozhodnutia ich poslaneckého klubu: „Na základe dohody v našom poslaneckom klube ako predseda poslaneckého klubu dávam návrh na uznesenie: MsZ schvaľuje návrh na rozšírenie Dozornej rady MBB a.s., na zmenu bodu II. a III. návrhu, kedy MsZ odporúča VZ MBB a.s. rozhodnúť o rozšírení Dozornej rady na 8. členov.“

Väčšinový klub opäť pošliapal princíp zastupiteľskej demokracie, keď pri obsadzovaní dozorných rád podnikov majú prednosť poslanci klubu SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS a spriazneného Klubu nezávislých a neodráža pomerné rozloženie politických síl v zastupiteľstve, kde je druhým najväčším klubom Banskobystrická alternatíva.

Je nepochopiteľné, prečo potrebuje mať klub SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS v dozornej rade mestskej akciovky piatich zástupcov, keď majú ešte oporu v pritakávačoch z Klubu nezávislých v podobe jedného poslanca. Opozícia Banskobystrickej alternatívy má zastúpenie iba dvoch poslancov, takže pri takomto zložení dozorná rada nikdy neprijme uznesenie, ktoré by vybočovalo predstavám klubu SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS.

Jediným vysvetlením sú vnútrostranícke boje, kde treba niekoho uchlácholiť zaujímavým flekom pre pokoj v strane. Na úkor verejného záujmu…

Autor blogu:

Matej Bučko

Občiansky aktivista, politológ, so záujmom o komunálnu politiku a jej témy. Začínal som ako regionálny novinár, ktorý sa venoval témam efektívneho hospodárenia samospráv. Poslanec mestského zastupiteľstva v rokoch 2014-2018. Momentálne pracujem pre stranu SPOLU, ktorej som členom.