Vedenie mesta zareagovalo na súčasnú krízovú zdravotnú situáciu prijatím mnohých nevyhnutných a správnych rozhodnutí vo viacerých oblastiach. Mesto v spolupráci s dobrovoľníkmi poskytlo pomoc pre seniorov či prijalo viacero praktických opatrení. Prvú fázu krízového manažmentu máme za sebou.  Prichádza čas sa pripraviť na potenciálnu ekonomickú krízu a možný výpadok daňových príjmov, ktorý sa prejaví aj v rozpočte Banskej Bystrice.

Fiškálne dopady

O prvú indikatívnu kvantifikáciu negatívneho vplyvu pandémie koronavírusu na daňovo-odvodové príjmy sa pokúsila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Nižšia zamestnanosť, oslabenie dopytu recesia sa odzrkadlia v poklese celkového slovenského HDP. Za súčasných okolnosti nie je možné  zostaviť štandardnú prognózu, ale je isté, že štátny rozpočet a rozpočty samospráv budú hospodáriť s nižšími príjmami. Zatiaľ čo štát si bude musieť viac požičiavať na finančných trhoch , aby dokázal financovať dlh, samosprávy budú musieť prehodnocovať výdavky, šetriť a hľadať alternatívne zdroje financovania.

O koľko menej ?

RRZ pracuje s 3 scenármi. 1) Pokles HDP o 1,3 % + opatrenia v trvaní jeden mesiac, 2) Pokles HDP o 5 % + opatrenia dva mesiace a 3) Pokles HDP o 10 % + opatrenia tri mesiace. V prípade najpozitívnejšieho scenára by sme očakávali výpadok približne 2 milióny eur. Ak by došlo k najpesimistickejšiemu scenáru, tak by sme mali počítať s výpadkom príjmov približne 9 miliónov eur. Vôbec nejde o zanedbateľnú sumu.  9 miliónov predstavuje asi 10 % mestského rozpočtu. Treba však opäť pripomenúť, že ide o indikatívne prognózy a presnejšie prepočty môžeme očakávať budúci mesiac z dielne inštitútu finančnej politiky (IFP).

Potreba finančného plánu a opatrení

Prichádza čas, kedy sa ekonomický odbor mesta a naši analytici mali zaoberať aj otázkou krízového finančnému manažmentu. Mali by sme prehodnotiť štruktúru našich výdavkov a zjednotiť sa na správnom škrtaní. Nielen použitie výdavkov by malo byť v súlade s verejným záujmom, ale aj šetrenie a racionalizácia výdavkov by mali byť vždy v najlepšom záujme obyvateľov mesta. Do úvahy prichádza obmedzenie inveštičných projektov či obmedzenie služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pre činnosť mesta či prehodnotenie zámeru zadlžovať mesto v podobe nového avízovaného úveru vo výške 4 milióny eur na výstavbu multifunkčnej športovej haly.

Plán zrozumiteľný pre všetkých obyvateľov

Nejde však len zostavenie samotného finančného krízového plánu. Som presvedčený o tom, že by mal byť obyvateľom mesta a poslancom odprezentovaný a zverejnený v zrozumiteľnej a transparentnej forme.  Apelujem na primátora a budem požadovať od vedenia mesta, aby všetci obyvatelia mesta mali slobodný prístup k zrozumiteľnému krízovému finančnému plánu. Okrem iného viaceré samosprávy sa snažia vychádzať v ústrety aj ekonomicky voči svojim obyvateľom v podobe odkladu splatnosti niektorých zävazkov. Myslím si, že mesto by malo zvážiť aj takéto riešenia v prospech svojich obyvateľov a občanov.

Autor blogu:

David Kapusta

Doma študoval právo a v zahraničí financie. Živím sa ako daňový konzultant so zameraním na transferové oceňovanie. Nie som platený žiadnou organizáciou ani členom politickej strany. Som citlivý na nespravodlivosť a nebojím sa mať vlastný názor. Slúžim ako poslanec mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici a zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja. Som členom klubu nezávislých poslancov BBA. Angažujem sa, pretože chcem, aby sa nám tu žilo lepšie a verím v novú generáciu angažovaných ľudí vo verejnom živote.