Milí Banskobystričania,

dovoľujem si reagovať na vaše názory, ktoré v poslednej dobe rezonovali v diskusiách, rozhovoroch, v odkazoch a kritických komentároch nielen priateľov na mojej webovej stránke. Chcem sa za všetky poďakovať.

Mnohých z vás, ktorí ma poznáte, prekvapilo moje rozhodnutie. Prekvapilo možno aj tých, ktorí ma nepoznajú a až prostredníctvom „billboardovej galérie“ a podpory známych osobností zaregistrovali moju osobu.

Vaše názory kopírujú okruh problémov, ktorými aj ja sám musím čeliť. Rozhodol som sa zahodiť „pohodlie“ postu, ktorý v súčasnosti zastávam a dať na váhu svoje doterajšie úspechy. Vťahujem do verejného života aj osud a súkromie mojej rodiny, konfrontujem ju s komentármi verejnosti. Vyvoláva to otázniky, nedôveru či sklamanie, ale u  mnohých aj nádej.

Čo to ten Nosko vymyslel! Ale ja nepotrebujem niekam utiecť! Nemám prečo! Prichádzam, lebo chcem pomôcť!

Moje rozhodnutia v živote nikdy neboli zištné. Týka sa to mojej profesie lekára, člena výkonného manažmentu, od zakladania a vzniku DFNsP BB a tiež situácie, za akej som sa stal jej riaditeľom. Do tejto funkcie som vstupoval v roku 2008 nie preto, že som príliš chcel, ale preto, že som cítil zodpovednosť za jej ďalší osud a vývoj, zodpovednosť a pokoru voči chorým deťom, ktoré nemocnicu dennodenne navštevujú. Cítil som ju aj voči zamestnancom. Takto konám doteraz. Odkedy som riaditeľom, snažím sa pragmaticky – a to aj v čase zmien na postoch vedenia rezortu (ľavica – pravica – ľavica, alebo Valentovič, Raši, Uhliarik, Zvolenská) udržať našu nemocnicu v kondícii. Postupne ju rozvíjame a nastavujeme jej pozitívny vývoj. To nie len moja zásluha.

Motiváciou mojich pätnástich rokov práce v treťom sektore bola nielen práca v prospech mojej dcérky, či benefity pre mňa, ale všeobecný prospech. Tak je tomu doteraz.

Nie som typ, ktorý sa potrebuje zviditeľniť na billboardoch či v novinách. Keď už ale   začnete, mali by ste vyvolať odozvu. V tomto kontexte mi dovoľte opäť pripomenúť, že financovanie kampane z vlastných prostriedkov riadne zdokumentujem. Výška podpory mojej kampane zo strany politických strán bude taktiež riadne zdokladovaná.

Rozhodujúce je, že chcem spájať, nie rozdeľovať. Riešenia pre Banskú Bystricu nie sú ani pravicové, ani ľavicové, ani alternatívne. Cesta je len dobrá alebo zlá. Bol by som nerád, aby to vyznelo pateticky, ale hľadanie „našej banskobystrickej cesty“ vidím v chuti a schopnosti všetkých spojiť v prospech nášho mesta. Osobný prospech určite nie je to, čo ma motivovalo.

Svet vnímam pragmaticky, s reálnym rozložením politických síl. Nekonečné odkladanie riešenia principiálnych problémov mesta, (napr. chýbajúci územný plán) je zbavovaním sa zodpovednosti vedenia mesta ako aj väčšiny poslancov v mestskom zastupiteľstve. Je to len posunutie „čierneho Petra“ ďalšej zvolenej garnitúre na úkor obyvateľov mesta, čo môže spôsobiť aj prekážku pri čerpaní eurofondov.

Po zvážení všetkých uvedených faktov, po prehodnotení návrhov – nielen zo strany politických subjektov, ale najmä po zrelom uvážení som sa rozhodol prijať túto výzvu. Uvedomujem si, že v prípade polarizovanej Banskej Bystrice, najmä po deklarovanej podpore politických strán, môže mať mnoho ľudí rôzne názory na moju osobnú  integritu. Som však presvedčený, že všetko je o vnútornej sile, o pravde a o ľuďoch. Asi nebudem ďaleko od pravdy ak poviem, že mnohí radšej iba rozprávame, radi kritizujeme a ešte radšej hľadáme chyby. Akosi neradi riskujeme, strážime si svoj pokoj s očakávaním, že to vyriešia tí druhí. Podobne uvažovať však nemôžu všetci!

Od volieb nás delia ešte dva mesiace. O výsledku nakoniec rozhodnete vy – obyvatelia nášho mesta. Dohody o delení postov vo vedení samosprávy zďaleka nie sú mojou témou. Deklarovali to verejne aj strany, ktoré ma podporili. Rozhovory na túto tému v súčasnej dobe nie sú na programe dňa. Verejne deklarované a vopred garantované obsadzovanie postov prednostu mestského úradu, viceprimátora a postov vedúcich „istými“ osobami vnímam s úsmevom. Beriem to ako hru niekoho, komu diskreditácia mojej osoby v tejto situácii vyhovuje a lacno  ju interpretuje ako obchod za podporu nezávislého kandidáta. Ubezpečujem vás, že to nie je pravda! V prípade úspechu sa chcem opierať o odborníkov, ktorí budú mať predpoklady stotožniť sa s mojím videním ďalšieho osudu nášho mesta.

Ďakujem

za vaše správy, názory, postrehy, varovania a podporu. Ďakujem za vašu reflexiu môjho príchodu na politickú scénu. Verte, že liečba šokom je niekedy šokom pre všetky strany. Verím, že ak uspejem, nesklamem.

napíšte mi svoje názory a myšlienky na volby@jannosko.sk 🙂

Autor blogu:

Ján Nosko

Komunikácia je pre mňa kľúčová a snažím sa využívať všetky formy rozhovoru s Banskobystričanmi. Blogovanie vnímam ako jeden z dobrých nástrojov informovania obyvateľov o tom, na čom pracujeme, čo sa podarilo a naopak.