Krátky súhrn a výber toho, čo najviac rezonovalo v mojom poslaneckom živote za posledné obdobie: komisie mestského zastupiteľstva, územný plán, odmeny, participatívny rozpočet…

Komisie MsZ v rozumnom čase? Ak si to vyžiadajú občania

Mám za sebou prvé zasadnutia komisií mestského zastupiteľstva. Aj v prípade dopravnej komisie, aj v prípade finančnej som navrhol, aby zasadnutia bývali po 16:00. Tak to definuje aj Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva. Realita je však taká, že komisie sa stretávajú okolo jednej, prípadne druhej, v pracovných dňoch. Bežný občan tak nemá šancu v prípade záujmu sa zúčastniť. Nehovoriac o tom, že to rozbíja deň aj poslancom, keďže táto funkcia nie je prácou na plný úväzok (viac k odmenám v ďalšom odstavci).

mestske zastupitelstvoMôj návrh sa však nestretol s veľkým pochopením, keďže na komisii sa zúčastňujú aj úradníci, ktorým by museli byť preplácané nadčasy. Podla mňa však majú úradníci slúžiť občanom a nie naopak, že občania sa prispôsobujú úradníkom. Každopádne uznávam, že by bolo zbytočné platiť nadčasy úradníkom, ak by sa aj tak nikto z verejnosti na zasadnutie komisie nedostavil.

Aj na dopravnej, aj na finančnej komisii sa nakoniec zhodlo na kompromise z hlavy Martina Turčana, že v prípade, ak občania prejavia záujem zúčastniť sa na zasadnutí komisii a nebude im vyhovovať čas medzi 13:00 a 15:00, tak je možnosť začiatok posunúť po 16:00. Loptička je tak teraz na strane občanov. Pridávam aj kontakty na sekretárov komisií, ktorým môžete svoj záujem ohlásiť: dopravná – maria.jagercikova@banskabystrica.sk, finančná komisia – janka.demska@banskabystrica.sk.

Odmeny

Prišla mi na účet odmena za vykonávanie funkcie mestského poslanca v Banskej Bystrici. Dovedna to činí 126,97 eur za mesiac január. To len, aby bolo jasno, že poslanci mestského zastupiteľstva nemajú tisícové platy, nemajú kancelárie a nerobia túto funkciu ako plnohodnotný džob. Viac k platom primátora a poslancov som písal vo svojom minulom blogu.

Návrh územného plánu mesta Banská Bystrica

Dosť veľa času som v poslednom období venoval podrobnému zorientovaniu sa v problematike prijatia nového územného plánu. Ten predpokladá výstavbu malých vodných elektrární na Hrone, výstavbu na Urpíne, výstavbu hotela pri Pamätníku SNP a nerobí nič proti zahusťovaniu sídliska Fončorda. Za takýto územný plán nezahlasujem, lebo by v budúcnosti spôsobil iba ďalšie problémy.
Parkovisko-pri-malej-železničnej-stanici-hronPoslanci sú najnovšie vydieraní tvrdením, že prijatie územného plánu je potrebné pre prijatie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a ten je zase nutný na čerpanie eurofondov. V skratke: ak nebude územný plán, nemôžeme čerpať eurofondy. V klube Banskobystrickej alternatívy si však myslíme, že je to konštrukcia záujmových skupín, ktoré by prosperovali z kontroverzných stavieb. Súhlasím s Vladom Pirošíkom, že PHSR môže byť prijatý aj bez nového územného plánu a eurofondy to nijako neohrozí. A my si zatiaľ môžeme v kľude vyštrngať taký územný plán aký chcú občania a poslanci mesta.

Mimochodom, čo sa týka spojenia územného plánu a eurofondov, prípadne územného plánu a protipovodňových opatrení, tak tieto bludy najviac šíri Miroslav Toman, redaktor portálu Bystricoviny.sk. Čitateľom však zabúda prezradiť, že v minulosti sa podieľal na stavbe malej vodnej elektrárne v Šalkovej a nie je preto jasné, či aj teraz nemá na výstavbe MVE v Iliaši či Vlkanovej osobný záujem.

Iné

Okrem vyššie spomenutých tém som sa v januári zaoberal aj fungovaním participatívneho rozpočtu, kde s potešením sledujem, že o túto formu rozdeľovania verejných financií je záujem.
V rámci januárového zasadnutia mestského zastupiteľstva som podal 11 interpelácií – poslaneckých otázok.
Na internete zarezonoval aj môj diskusný príspevok k platu primátora. Zaskočilo ma, aký viral to chytilo, pomohla tomu aj pani poslankyňa Laššáková svojou nevhodnou reakciou. Nepáčilo sa mi však vulgárne urážanie v diskusiách pod videom a dištancujem sa od neho.
Škoda však, že kamery neboli aj na stretnutí poslancov a úradníkov k územnému plánu. Tam sme sa od úradníkov dozvedeli, že biokoridor Hrona v zastavanom území Banskej Bystrici neexistuje (v minulosti bol Hron regulovaný), a preto výstavba malých vodných elektrárni žiadny biokoridor neohrozuje. Mohli sme mať ďalší hit internetu.

Autor blogu:

Matej Bučko

Občiansky aktivista, politológ, so záujmom o komunálnu politiku a jej témy. Začínal som ako regionálny novinár, ktorý sa venoval témam efektívneho hospodárenia samospráv. Poslanec mestského zastupiteľstva v rokoch 2014-2018. Momentálne pracujem pre stranu SPOLU, ktorej som členom.