Snímka obrazovky 2014-02-13 o 2.48.04 PMSlovenská advokátska komora pri príležitosti osláv 25. výročia prijatia zákona o slobodnom výkone advokácie a pri príležitosti Dňa advokácie 2015 aj tento rok uskutoční v Banskej Bystrici bezplatné právne poradenstvo.

V stredu 22. apríla 2015 vám v priestoroch Mestského úradu v Banskej Bystrici regionálni advokáti poradia v oblastiach pracovného, obchodného, civilného i trestného právna. Poradenstvo sa uskutoční od 9.00 do 14.00 h v zasadačkách č. 250 a č. 290 na 2. poschodí Mestského úradu.

Ľubomír Hrežďovič, rodák z Banskej Bystrice je už 4 roky predsedom Slovenskej advokátskej komory. Minulý rok ziskal na konferencií advokátov najvyšší počet hlasov a bol preto opätovne zvolený za predsedu SAK na ďalšie štvorročné obdobie.

Po 10 rokoch ste prezliekli talár a zo sudcu ste sa stali advokátom. Prečo ste sa rozhodli pre zmenu? 

Chcel som pomáhať ľuďom, ktorí potrebujú právne služby. Chcel som byť advokátom, lebo byť advokátom je pre mňa poslaním a krásnym povolaním. Je to veľmi náročná profesia, ktorá vyžaduje neustále štúdium novej legislatívy a judikátov. Táto profesia ma však očarila a našiel som sa v nej. Ako člen Slovenskej advokátskej komory môžem povedať, že my advokáti chceme byť dobrými reprezentantmi práv občanov a vytvoriť si tak rešpekt v očiach verejnosti. Som presvedčený, že dobré zastupovanie potrebujú nielen klienti v Bratislave, ale aj tu u nás v Banskej Bystrici.

A ako by ste si vy vybrali advokáta? Respektíve, na čo si má človek dať pozor pri výbere advokáta ?

Výber advokáta je dôležitý krok. Advokátovi by ste mali úplne veriť, preto je ho dobré vybrať buď na základe odporúčaní alebo aj prvého dojmu. Všímajte si, ako sa ku vám správa, ako vyzerá jeho kancelária, akí sú jeho kolegovia. Či sa vám plne venuje, plní stanovené termíny, či vás informuje o všetkých skutočnostiach. Slovenská advokátska komora má na svojej stránke tiež možnosť vyhľadávania advokátov podľa jednotlivých krajov, podľa odborností – či sa venujú pracovnému, obchodnému, civilnému alebo trestnému právu.

Aká je priemerná hodinová sadzba advokátov?

Odmena za poskytnuté právne služby sa odvíja od právnej a časovej náročnosti a je obvykle určovaná dohodou medzi advokátom a klientom ako hodinová odmena, odmena za úkon, paušálna odmena, pevne stanovená odmena, alebo odmena za úspešné ukončenie prípadu.

Výška hodinovej sadzby je pri jednotlivých advokátskych kanceláriách rôzna a závisí od náročnosti požiadaviek klienta, ako napr. keď klient požaduje služby v cudzom jazyku, urýchlené vybavenie veci, alebo ide o právne zložitý prípad. Štandardne sa pohybuje hodinová sadzba od 40 do 100 eur, ale ide o bežné prípady.

SAK_bystrica_hrezdovic
Ľubomír Hrežďovič

Čo v prípade, ak človek nemá finančné prostriedky na právnu pomoc ?

Advokáti poskytujú svoje služby aj ľuďom v materiálnej núdzi v 12 Centrách právnej pomoci. Klientom, ktorých príjem nepresahuje 1,6‑násobok životného minima, advokáti v centrách radia v občianskoprávnych, pracovnoprávnych a rodinnoprávnych veciach. Klienti platia od 24 do 40 eur.

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory prijalo uznesenie, aby každý advokát minimálne 4x ročne prijal ustanovenie Centra právnej pomoci na poskytnutie právnej služby osobám v materiálnej núdzi. Solidarita a pomoc advokátov ľuďom v materiálnej núdzi toriž patrí k noblese našej profecie. Advokáti budú aj tento rok 22. apríla počas Dňa advokácie radiť bezplatne v  Bratislave, Košiciach, Prešove, Žiline a v Banskej Bystrici.

Čo máme robiť, ak sme nespokojní zo svojím advokátom?

Ak sa klient domnieva, že sa advokát dopustil zavineného porušenia povinností vyplývajúcich zo zákona, alebo z predpisov Slovenskej advokátskej komory, môže ísť o disciplinárne previnenie advokáta. Právo podať sťažnosť na advokáta má každý občan, ktorý nie je spokojný s výkonom svojho advokáta. Sťažnosť Revíznej komisii Slovenskej advokátskej komory môžete podávať osobne, alebo telefonicky každú stredu na Kolárskej ul. č. 4 v Bratislave v budove sídla Komory.