„Začiatok intenzívnejšej medzi-sektorovej spolupráce za bezpečnejšiu Banskú Bystricu aj pre Rómov,“ aj takto charakterizovala stretnutie s náčelníkom mestskej polície Jolana Nátherová z Občianskeho združenia Nádej deťom.

Stretnutie s MsPStretnutia sa uskutočnilo v pondelok 29. septembra za účasti náčelníka Mestskej polície (MsP) v Banskej Bystrici, zástupcov organizácie Nádej deťom, Centra komunitného organizovania a platformy Nie v našom meste. Nechýbali zástupcovia rómskej komunity a Ústavu rómskych európskych štúdií v Banskej Bystrici. Podnetom pre stretnutie boli dva incidenty, ktoré sa odohrali 16. augusta 2014 a štátna polícia ich momentálne prešetruje.

Účastníci stretnutia diskutovali o bezpečnostnej situácii v Banskej Bystrici a možnostiach mestskej polície pri vytváraní bezpečného priestoru pre všetkých obyvateľov, vrátane Rómov. Všetky zúčastnené subjekty sa dohodli na troch krokoch, ktoré zahŕňajú vypracovanie informačného materiálu, ktorý uľahčí kontakt s políciou. Taktiež sa zhodli na zorganizovaní konferencie, ktorá sa zameria aj na prácu polície v kontexte bezpečnosti rómskej komunity. V neposlednom rade bude mestská polícia venovať výraznejšiu pozornosť podujatiam, ktoré sú určené aj pre etnické alebo národnostné menšiny. Stretnutie zároveň otvorilo aj ďalšie témy, ako napríklad početnosť policajných hliadok v Sásovej, správanie sa polície k Rómom ako aj možnosti predchádzania konfliktov medzi obyvateľmi mesta Banská Bystrica.

Pozdrav zo Senice„Stretnutie bolo konštruktívne. Dohodli sme sa na tom, že budeme viac spolupracovať a vyvíjať vytrvalé úsilie pre to, aby sa v Banskej Bystrici každý človek cítil bezpečne. Je prirodzeným záujmom mestskej polície, aby nikto v našom meste nemal strach z toho, že mu niekto ublíži,“ povedal náčelník MsP v Banskej Bystrici Miroslav Bálint. Zároveň však pripomenul kapacitné limity, ktoré mestská polícia má a ktoré ju v práci obmedzujú najmä v obdobiach, kedy v meste prebiehajú viaceré podujatia. „Fungovanie mestskej polície určuje mestské zastupiteľstvo, ktoré nám schvaľuje rozpočet,“ dodal Bálint.

Stretnutie kladne hodnotí aj Štefan Náther z OZ Nádej deťom. „Verím, že stretnutie je len prvým krokov k užšej spolupráci polície, mimovládnych organizácií a v neposlednom rade rómskej komunity v Banskej Bystrici. V našom občianskom združení pracujeme s rómskymi deťmi. Po incidentoch na sídlisku Sásová sa rodičia boja púšťať deti do nášho nízkoprahového centra, ktoré sídli na Tatranskej ulici. Preto sme sa spolu s rodičmi rozhodli začať aktivity v oblasti bezpečnosti Rómov v našom meste. Som rád, že náčelník mestskej polície rýchlo reagoval na uznesenie mestského zastupiteľstva a našli sme spoločnú reč.“

Dorota Martincová, zástupkyňa platformy Nie v našom meste, ktorej cieľom je rozvíjať a podporovať toleranciu v meste Banská Bystrica povedala: „Nie je dobré, ak sa niekto bojí o bezpečnosť pre svoju inakosť. Preto veľmi oceňujeme, že sa táto téma otvorila. Dôležité však bude to, či sa zo spolupráce s mestskou políciou stane niečo trvalé a funkčné. Okrem spolupráce s políciou je však nevyhnutné začleniť do vzdelávacieho procesu na všetkých úrovniach vzdelávanie a výchovu k ľudským právam a tolerancii. Prednosta MsÚ zatiaľ nereagoval na predmetné uznesenie MsZ z 9. septembra 2014. No verím, že po diskusii s políciou sa nám čoskoro naskytne možnosť posunúť veci dopredu aj v tejto oblasti.“

Iniciatíva spomenutých organizácií za bezpečnejšiu Banskú Bystricu začala svoje aktivity smerom k štátnym a verejným orgánom na mestskom zastupiteľstve Banskej Bystrice (9. september 2014), kde poslanci na podnet Jolany Nátherovej z OZ Nádej deťom prijali dve uznesenia, predložené Vladimírom Pirošíkom a Vierou Dubačovou. Obe sa týkali situácie rómskej komunity v Banskej Bystrici a vyzývali na riešenie bezpečnosti s náčelníkom mestskej polície ako aj k iniciovaniu vzdelávania k medzietnickej tolerancii na banskobystrických základných školách.

Uznesenia MsZ sú dostupné na stránke mesta.