Banská Bystrica, ako prvé mesto na Slovensku, sprístupnila v týchto dňoch na internete digitálnu mapu bezbariérových prístupov. Samospráva tak chce pomôcť predovšetkým občanom so zdravotným postihnutím lepšie zvládať pohyb na území mesta.

Digitálnu mapu bezbariérových prístupov pripravil Útvar hlavného architekta mesta v spolupráci s neziskovou organizáciou Via Orbis. Mapa je prístupná verejnosti priamo z oficiálnej webovej stránky mesta a to jednoduchou formou prostredníctvom geografického informačného systému GISPLAN. Zámerom radnice nie je len informovať občanov o tom, kde sa jednotlivé bezbariérové prístupy nachádzajú, ale týmto krokom chce samospráva najmä prispieť k vytváraniu lepších podmienok pre ľudí s obmedzenými možnosťami pohybu.

Mapu je možné nájsť na internetovej stránke www.banskabystrica.sk, v systéme GISPLAN v samostatnej tematickej kategórii Bezbariérové prístupy. V súčasnosti je sprístupnená prvá, tzv. mapová vrstva Vstupy do budov, ktorá graficky vyznačuje vstupy do dôležitých objektov verejnej správy, zdravotníckych a školských zariadení či obchodných domov. Farebné rozlíšenie jednotlivých vstupov navyše umožňuje rýchlo získať informáciu o úrovni ich bezbariérovosti. Popisné informácie, ktoré je možné zobraziť kliknutím na jednotlivé graficky zobrazené vstupy, navyše poskytujú detailný popis a ohodnotenie obtiažnosti vstupu do jednotlivých budov. Pre lepšiu orientáciu v meste boli zároveň v systéme GISPLAN doplnené orientačné čísla budov a pribudla aj možnosť vyhľadávania konkrétnej adresy zadaním názvu ulice a orientačného alebo súpisného čísla.

Autorom údajov je nezisková organizácia Via Orbis, ktorá pomáha občanom s ťažkým zdravotným postihnutím. Do digitálnej podoby tieto podklady spracoval Útvar hlavného architekta mesta Banská Bystrica v spolupráci so spoločnosťou Gista. Podľa vyjadrenia Ľubomíra Kelemana, riaditeľa Útvaru hlavného architekta mesta Banská Bystrica: „Forma verejnej prezentácie by mala pomôcť  identifikovať, kde všade takéto bezbariérové prístupy ešte v meste chýbajú a kde je potrebné ich postupne dobudovať.“

Okrem bezbariérových vstupov do budov v najbližšom období pribudnú v mape aj bezbariérové trasy. Tie by mali presne určiť a zhodnotiť stav vytypovaných chodníkov a priechodov pre chodcov. Pri pohľade do mapy bude možné určiť, akou trasou sa občan ZŤP najjednoduchšie dostane do požadovanej budovy v rámci mesta. V poslednej fáze by mala ešte pribudnúť aj vrstva zobrazujúca sakrálne pamiatky s hodnotením ich bezbariérovosti. „Očakávame, že do tvorby ďalších digitálnych mapových podkladov sa aktívne zapoja aj samotní občania prostredníctvom svojich pripomienok a podnetov. Tie môžu priebežne zasielať e-mailom na adresu gis@uhabb.sk“ dodal primátor Banskej Bystrice Peter Gogola.

GISPLAN je softvérový nástroj určený na optimalizáciu procesov v rámci samosprávy, znižovania jej nákladov, zvyšovania transparentnosti a poskytovania informácií verejnosti. Mesto Banská Bystrica ho aktívne využíva od mája 2011, pričom geografické informačné systémy ako také mesto využíva už od roku 2007. Priamy odkaz na GISPLAN: http://mapa-banska-bystrica.gisplan.sk/