Blíži sa koniec školského roka. V základných a stredných školách sa v týchto dňoch finišuje s učivom či s „uzatváraním“ známok na vysvedčenia. Školy za demokraciu však bodku za školským rokom 2022/2023 dali už pred niekoľkými dňami.

Tradičné predprázdninové stretnutie Bodka za školským rokom spojilo aj tento rok učiteľov a učiteľky, ako aj realizačný tím celoročného vzdelávacieho programu Školy za demokraciu. Koncom mája sa zišli v banskobystrickom kultúrnom centre Záhrada, aby uzavreli školský rok, oslávili úspechy a pekné chvíle, ale tiež, aby sa porozprávali o tom, čo v školách spoločne riešia. Na podujatí nechýbali ani deti, pre ktoré boli v Záhrade pripravené živé knižky.

Vzdelávací program pre základné a stredné školy Školy za demokraciu, ktorý vznikol na pôde banskobystrickej Občianskej platformy Nie v našom meste, má za sebou už siedmy ročník. Cieľom programu je systematicky pracovať so základnými a strednými školami v Banskobystrickom kraji (BBSK) a učiť občiansku a etickú náuku či dejepis „inak“, a to workshopmi na rozvoj kritického myslenia, metodikou Cultures Interactive, živými knižnicami a neformálnym vzdelávaním o ľudských právach.

V školskom roku 2022/2023 sa do programu Školy za demokraciu zapojilo takmer 40 základných a stredných škôl z BBSK. Jedenásť z nich je z Banskej Bystrice.

„Okrem nášho krajského mesta však navštevujeme aj školy v Slovenskej Ľupči, Badíne, Zvolene, Hodruši-Hámroch, Žarnovici, Žiari nad Hronom, Pliešovciach, Rimavskej Sobote, Detve, Modrom Kameni, Tisovci, Banskej Štiavnici, Krupine, Brezne, Valaskej či v Podbrezovej,“ povedala koordinátorka vzdelávacieho programu Školy za demokraciu Zuzana Szabóová.

Ako ďalej uviedla, celoročný vzdelávací program pre základné a stredné školy Školy za demokraciu, zameraný na prevenciu extrémizmu a radikalizácie mládeže, reagoval svojimi aktivitami aj na domácu vnútropolitickú situáciu.

„Vieme, že deti a mládež majú prehľad o tom, čo sa na Slovensku deje, živo sa o dianie zaujímajú a chcú o ňom diskutovať. Preto na školy prinášame aktivity zamerané na rozvoj kritického myslenia, neformálne vzdelávanie o ľudských právach či živé knižnice. Každý školský rok prináša nové výzvy, naším cieľom je však prinášať obsahovo kvalitné vzdelávanie, ktoré dokáže zaujať nielen žiakov a žiačky, ale aj učiteľky a učiteľov, ktorí sa často aj vďaka prítomnosti na našich workshopoch učia, ako s našimi metodikami pracovať, a potom naše aktivity využívajú aj počas iných vyučovacích hodín v iných triedach. Veríme, že je čoraz dôležitejšie stavať (nielen) v školských kolektívoch na vzájomnej dôvere, slušnosti a rešpekte a každý deň kultivovať prostredie, v ktorom žijeme a pracujeme. Dúfame, že aj naša práca na školách k tomu všetkému prispieva,“ dodala Zuzana Szabóová.

Bodka za školským rokom v predposledný májový deň v Záhrade sa niesla v bezprostrednej a inšpiratívnej atmosfére, o čom svedčia aj fotografie z podujatia.

Viac informácií o programe Školy za demokraciu nájdete tu.