Stredoslovenské múzeum, v spolupráci so spoločnosťou BBXNET, pozýva na besedu so zakladateľmi komerčného internetu v Banskej Bystrici. Beseda, ktorá sprevádza výstavu Od telegrafu k internetu, sa uskutoční vo štvrtok 13. júna v Thurzovom dome.

Vznik banskobystrického internetu je súčasťou širšieho kontextu rozvoja internetu na Slovensku. Prvé internetové pripojenia v krajine sa začali objavovať na začiatku 90. rokov, krátko po páde komunistického režimu a nástupe demokracie, čo otvorilo cestu pre rozvoj informačných technológií.

Banská Bystrica, ako jedno z významných slovenských miest s univerzitnou a výskumnou komunitou, sa rýchlo zapojila do procesu internetizácie. V druhej polovici 90. rokov začali miestne inštitúcie, ako Univerzita Mateja Bela, implementovať internetové pripojenia pre akademické a výskumné účely. Vďaka rozvinutej infraštruktúre bola Banská Bystrica vôbec jedným z prvých miest, kde bolo možné získať komerčné internetové pripojenie. V priebehu 90. rokov sa internet postupne stával dostupným aj pre verejnosť. Začiatkom 21. storočia sa začali objavovať miestni poskytovatelia internetových služieb, ktorí ponúkali rýchlejšie a spoľahlivejšie pripojenia, často prostredníctvom káblových a DSL technológií.

Na začiatku to bolo o kamarátoch

Od počítačovej siete medzi pár kamarátmi až po jedného z najväčších poskytovateľov internetového pripojenia v Banskej Bystrici. Tak by sa dala v skratke charakterizovať existencia banskobystrického internetu BBXNET.

Od Rudolfa Kubíka, autora aktuálnej výstavy v SSM Od telegrafu k internetu, ako aj od Miroslava Očenáša, sa na besede Od telegrafu po internet v Banskej Bystrici a IPv6 dozviete, ako sa aj vďaka nim stal internet súčasťou skoro každej domácnosti v meste.

„Na začiatku to bolo len o kamarátoch, ktorí sa chceli zosieťovať v mestskej časti Rudlová. Neskôr sa chceli pridať ďalší z iných sídlisk. Práve v tom čase vznikal bezdrôtový štandard Wi-Fi. Tak pribudli do komunitnej siete ďalší používatelia aj z odľahlejších častí sídliska. Spočiatku sme sieť používali len na komunikáciu a hranie hier. Netrvalo však dlho a do siete bolo „vpustené“ prvé internetové pripojenie,“ hovorí Rudolf Kubík zo spoločnosti BBXNET.

Rozvoj internetu v Banskej Bystrici mal významný vplyv na rôzne oblasti života a stal neoddeliteľnou súčasťou modernej spoločnosti, podporujúc digitálnu transformáciu mesta a regiónu.

„Pod našu sieť BBXNET sa neskôr zlúčili aj menšie podobné projekty ako vtedy veľmi rozšírený Radvanet v Radvani či SasovaNET a ďalšie. Pri premietaní fotografií na besede budeme spolu s Miroslavom Očenášom rozprávať zážitky z budovania sietí, dozvieme sa aj to, čo sú to IP adresy, prečo sa minuli a aké má svet ďalšie riešenie,“ dodáva Rudolf Kubík.

Beseda Od telegrafu po internet v Banskej Bystrici a IPv6 sa uskutoční vo štvrtok 13. júna 2024 o 17.00 h v Thurzovom dome a je spojená s prehliadkou výstavy Od telegrafu k internetu.  (vstupné – v cene vstupenky na výstavu).

Stredoslovenské múzeum je kultúrnou inštitúciou Banskobystrického samosprávneho kraja.