Malým pacientom z Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici bude venovaný v poradí už ôsmy Benefičný koncert Michala Červienku.

Michal cervienka1Zakladateľom tradície benefičných koncertov v Banskej Bystrici je známy virtuózny akordeonista Michal Červienka. Ich poslaním je  informovať verejnosť o aktivitách Občianskeho združenia Svetielko nádeje, ktoré pomáha detským onkologickým pacientom a ich rodinám a tiež posilniť dôveru ľudí v zmysluplnosť občianskej iniciatívy a ukázať konkrétne príklady využitia prostriedkov darovaných občianskemu združeniu.

Vďaka účasti špičkových hudobníkov majú benefičné koncerty mimoriadne vysokú umeleckú úroveň. Hosťami 8. benefičného koncertu budú gitaristka Miriam Rodriguez Brüllová a Komorný orchester Cappella Istropolitana.

Koncert sa uskutoční v piatok 7. novembra v banskobystrickej Štátnej opere (19. hod.) a  výnos z koncertu bude venovaný na podporu projektov OZ Svetielko nádeje.

[youtube Na-d-DvzY3I 640 390]