Už o pár dní sa rozbehne jedno z najväčších charitatívno-športových podujatí na Slovensku i v Banskej Bystrici. Tesco Beh pre život štartuje v nedeľu, 8. júna, o 11:00 na Námestí SNP. Patrónkou behu pre Banskú Bystricu je tento rok zlatá olympionička Anastasia Kuzminová.

Beh pre život BBAko po minulé roky i tentoraz sú pre najmenších bežcov pripravené hravé aktivity ako maľovanie na tvár, súťaže a mnoho ďalšieho. Novinkou je možnosť absolvovať self monitoring rizikových faktorov ochorení srdca a ciev v stane Slovenskej nadácie srdca.

„Šport a moja rodina je to, čo mám v živote najradšej. Preto veľmi rada podporím aj dobrú vec. Pridajte sa k nám v nedeľu o 11:00. Stretneme sa na štarte na Nám. SNP,“ vyhlásila AnastasiaKuzminová. Vlani v rámci Tesco behu pre život absolvovalo 3,5 km trasu v Banskej Bystrici 1460 ľudí. Celkovo Bystričania odbehli či odkráčali 5110 km. Vďaka ich ochote pomôcť sa podarilo vyzbierať 7557 eur, ktoré pomohli pri kúpe unikátneho prístroja Nano Sight.

„Tohtoročný Tesco Beh pre život neznamená len príležitosť aktívne stráviť deň so svojou rodinou, priateľmi či známymi. Znamená možnosť pomôcť v boji proti detskej obezite na Slovensku,“ hovorí Michal Dyttert, správca Nadácie Tesco.

V poradí siedmy Tesco Beh pre život preto Nadácia Tesco organizuje v spolupráci so Slovenskou nadáciou srdca. Všetky vyzbierané financie budú využité v rámci edukačných aktivít zameraných na vzdelávanie a prevenciu pred obezitou a nezdravým životným štýlom u detí či mladých ľudí. Zo štartovného a finančných darov Slovenská nadácia srdca pripraví putovný projekt pre 25 základných škôl po celom Slovensku zameraný na zdravý životný štýl. „Až 12% detí v školskom veku je obéznych a tempo pribúdania týchto detí sa zrýchľuje. Práve tomuto problému sme sa rozhodli venovať. Preto sme oslovili Slovenskú nadáciu srdca. Vyzbierané prostriedky pomôžu osvete a prevencii detí či mladých ľudí pred obezitou a následnými zdravotnými ťažkosťami. Zároveň podporia prácu odborníkov s ich rodičmi,“ doplňuje Michal Dyttert, správca Nadácie Tesco.

merania glykémieS edukáciou mladých ľudí je totiž podľa odborníkov potrebné začať už v ranom školskom veku. Veď každé 5-te dieťa na Slovensku má nadváhu a každé 10-te dieťa je obézne. Aj v tejto súvislosti narastajú práve u detí problémy s vysokou hladinou cholesterolu. Ich počet rastie geometrickým radom.

„Približne polovica detí vo veku 11 až 12 rokov na Slovensku má vyššiu hladinu cholesterolu ako 4,3 mmol/1, čo je odporúčaná hodnota u detí,“ uzatvára doc. MUDr. Gabriel Kamenský, Csc, správca Slovenskej nadácie srdca.

Nadváha a obezita je jedným z rizikových faktoroch kardiovaskulárnych ochorení už nielen v neskoršom veku. Veď súčasný stav – keď každé druhé úmrtie, okrem tragických či úrazov, je spôsobené práve ochorením srdca a ciev – je viac ako alarmujúci. Aj v tejto súvislosti je viac ako potrebné zamerať sa prezentáciu zdravého životného štýlu a zvyšovanie informovanosti o ochoreniach srdca už od útleho veku.

Výška štartového poplatku pri online registrácii prostredníctvom webstránky www.behprezivot.sk

deti od 6 do 15 rokov: 3€

mládež od 15 rokov a dospelá osoba: 6€

rodina: 12 € (2 dospelé osoby a max. 3 deti do 15 rokov)

Výška štartového poplatku pri registrácii priamo na mieste

deti od 6 do 15 rokov: 4€

mládež od 15 rokov a dospelá osoba: 7€

rodina: 14 € (2 dospelé osoby a max. 3 deti do 15 rokov)

Ako môžete ešte inak prispieť?

Priamo na mieste behu si budete môcť zakúpiť rôzne predmety ako šilty, náramky a Bobble fľaše s filtrami. Môžete zorganizovať zbierku na pracovisku, v škole alebo v záujmovom krúžku. Ak sa z akékoľvek dôvodu nemôžete behu zúčastniť, ale aj napriek tomu chcete pomôcť, stačí ak zašlete ľubovoľný príspevok na účet Nadácie Tesco, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo účtu: 0635230678/0900. Po skončení behov všetky vyzbierané financie prevedieme na účet Slovenskej nadácie srdca a výšku zaslaných príspevkov zverejníme na našej webovej stránke. Stav zbierky, trasy behov a fotografie môžete sledovať na webstránke www.behprezivot.sk alebo na www.facebook.com/tescobehprezivot.