Banskobystrický samosprávny kraj ušetril počas štyroch hodín takmer 47 tisíc Eur. Podarilo sa to vďaka elektronickej aukcii, ktorú kraj využil po prvýkrát v histórii a hneď pri štyroch zákazkách. „ Je to významná príležitosť ako v tejto ťažkej situácii ušetriť verejné zdroje. Pri projekte na rekonštrukciu budovy Gymnázia v Revúcej sa podarilo ušetriť až 36,74 %, ” poznamenal predseda BBSK Vladimír Maňka.

Župa mala pôvodne za rekonštrukciu školských zariadení v Revúcej, Banskej Bystrici a Rimavskej Sobote zaplatiť 265 040.91 Eur. Po novom to bude o 46 740, 91 Eur menej. Banskobystrický samosprávny kraj plánuje využívať elektronické aukcie aj v budúcnosti. Ich využitie vidíme aj pri centrálnom obstarávaní pre všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. Je to výrazný protikorupčný a transparentný nástroj. „V súčasnosti vytvárame zoznam komodít, ktoré by sa dali elektronicky obstarávať. Snahou je, aby tento zoznam bol čo najširší,” doplnil vedúci odboru hospodárskej stratégie a riadenia majetku Maroš Hrádela.