Komunálne voľby, ktoré sa budú konať o niečo vyše mesiaca – 27. novembra 2010, so sebou prinášajú veľkú zodpovednosť na obyvateľov mesta, kandidátov, ale aj médiá. Portál BBonline.sk ponúkne na svojich stránkach okrem vlastného volebného spravodajstva aj priestor pre politickú reklamu, tak ako je bežné aj v iných druhoch médií.

Je dôležité, aby sa kandidáti mohli prezentovať, ale ešte dôležitejšie pre nás je, aby to neovplyvnilo kvalitu informácií ponúkaných na našom portáli. Vzhľadom na to, bude priestor pre politickú reklamu obmedzený. Politická reklama vo forme PR článkov a rozhovorov sa na portáli BBonline.sk spustí s oficiálnym začiatkom volebnej kampane – tj. 17 dní pred dňom konania volieb. Pätnásťdňová kampaň potrvá na našom portáli od 10. do 24. novembra 2010. Všetka reklama vo forme článkov/rozhovorov  bude zároveň označená formulkou „platená politická reklama“, čo nie je ani zďaleka bežnou praxou. Bannerové reklamné plochy môžu kandidáti využiť bez časového obmedzenia, ako štandardný reklamný priestor v iných médiách.

Kandidáti budú môcť za nižšie uvedených, verejne zverejnených a všeobecne platných podmienok, publikovať svoje PR články, alebo rozhovory v špeciálnej kategórii VOĽBY 2010. Kategória bude umiestnená rovnako, ako bežné kategórie na našej stránke – napravo pod menu stránky.

Okrem toho, môžu kandidáti vo výlučne obmedzenom množstve využiť aj PR správy publikované v bežnej kategórii spravodajstvo a TOP sekcii.

Pre kandidátov na primátora mesta a kandidátov na poslancov Mestského zastupiteľstva bude rovnako k dispozícii aj priestor pre bannerovú reklamu na našej stránke. Všetko výlučne po dobu trvania volebnej kampane.

Pre viac informácií sa môžu kandidáti, resp. ich marketingoví pracovníci na nás kedykoľvek obrátiť…

Cenník politickej reklamy na BBonline.sk

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Bannerové pozície na BBonline.sk

Podľa platného cenníka BBonline.sk v rozmedzí od 30,- do 200,- € s príplatkom +100%, cenníkovo určenom pre politickú reklamu, resp. za obdobie trvania kampane v cene za celý mesiac. Bez dátumového obmedzenia. Za obsah inzercie zodpovedá inzerent.

Politické PR príspevky

Publikovanie politického článku/rozhovoru v kategórii VOĽBY 2010, alebo kategórii spravodajstvo +TOP. Ku všetkým je možné umiestniť fotografie, obrázky a iné ilustrácie.

V rubrike VOĽBY 2010 budú publikované dva príspevky denne. To znamená, že v danom časovom rozmedzí bude v pozícii prvého článku v kategórii – aj s náhľadovým obrázkom – viditeľný daný jeden príspevok. Po danom čase pokračuje ďalej do histórie rubriky.

Rubrika Voľby 2010
Dátum 1. článok v čase – 0.00 – 14.00 h cena 14.00 h – 24.00 h cena
10.11.2010 streda A1 25,00 € B1 30,00 €
11.11.2010 štvrtok A2 25,00 € B2 30,00 €
12.11.2010 piatok A3 25,00 € B3 30,00 €
13.11.2010 sobota A4 20,00 € B4 25,00 €
14.11.2010 nedeľa A5 20,00 € B5 25,00 €
15.11.2010 pondelok A6 30,00 € B6 35,00 €
16.11.2010 utorok A7 30,00 € B7 35,00 €
17.11.2010 streda A8 30,00 € B8 35,00 €
18.11.2010 štvrtok A9 30,00 € B9 35,00 €
19.11.2010 piatok A10 30,00 € B10 35,00 €
20.11.2010 sobota A11 25,00 € B11 35,00 €
21.11.2010 nedeľa A12 30,00 € B12 35,00 €
22.11.2010 pondelok A13 35,00 € B13 40,00 €
23.11.2010 utorok A14 40,00 € B14 45,00 €
24.11.2010 streda A15 50,00 € B15 55,00 €
25.11.2010 štvrtok volebné moratórium
26.11.2010 piatok volebné moratórium
27.11.2010 sobota Voľby do orgánov samospráv obcí

Okrem špeciálnej rubriky bude možné aj politickú reklamu umiestňovať obdobne, ako iné PR články, aj medzi bežné spravodajstvo. V rámci zachovania kvality, zaujímavosti a pestrosti obsahu stránky však bude tento priestor mimoriadne obmedzený.

Pri forme PR článku/rozhovoru zobrazovaného vo veľkej TOP sekcii je garantované zobrazenie minimálne 6 hodín (v rozmedzí od 8.00 do 22.00 h) ako hlavný príspevok stránky. Následne pokračuje už bez garantovaného času zobrazenia do malej TOP sekcie a následne rovnako bez garantovaného času zobrazovania v popredí medzi bežnými správami.

Pri forme PR článku/rozhovoru zobrazovaného v tzv. malej TOP sekcii je garantované zobrazovanie na minimálne 6 hodín (v rozmedzí od 8.00 do 22.00 h) na pozícii vedľa hlavného príspevku stránky – 2., 3. článok v TOP sekcii. Následne príspevok pokračuje bez garantovaného času zobrazovania v popredí medzi bežnými správami.

Pri obyčajnej správe nie je garantovaný čas zobrazenia v popredí. Tj. po vydaní nového príspevku sa článok posúva ďalej do histórie kategórie spravodajstvo.

V nasledujúcej tabuľke nájdete možné dátumy publikovania politických PR článkov aj s ich cenami. O čase publikovania rozhoduje inzerent – začiatok aj koniec garantovaného času publikovania však musí byť v rámci daného dňa.

Politická PR správa v rubrike spravodajstvo + TOP

možnosť využitia
veľká TOP malá TOP správa
10.11.2010 50,00 €
11.11.2010 20,00 €
12.11.2010 70,00 €
13.11.2010 20,00 €
14.11.2010 40,00 €
15.11.2010
16.11.2010 70,00 €
17.11.2010 20,00 €
18.11.2010 50,00 €
19.11.2010 70,00 €
20.11.2010
21.11.2010 20,00 €
22.11.2010 55,00 €
23.11.2010 25,00 €
24.11.2010 80,00 €
25.11.2010 volebné moratórium
26.11.2010 volebné moratórium
27.11.2010 Voľby do orgánov samospráv obcí

Ponúkaný priestor je obmedzený, pozícia bude zarezervovaná pre prvého kandidáta, ktorý o ňu prejaví záujem.

Cena platí v prípade dodania vlastného PR článku, rozhovoru. Všetky podklady pre objednaný článok je potrebné dodať najneskôr 24 hodín pred plánovaným publikovaním, alebo o neskoršom čase dodania podkladov bezodkladne portál BBonline.sk informovať. Uvedené časy zobrazenia sú garantované, ako minimálne časy zobrazenia daného článku. Reálne môžu byť zobrazované na daných pozíciách aj dlhšie, nikdy však nie kratší čas.

Pre kompletné informácie o politickej reklame nás neváhajte kontaktovať…