Mesto Banská Bystrica už po siedmykrát zapája do projektu participatívneho rozpočtu širokú verejnosť a tým umožniť občanom priamo sa zapájať do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta.

Participatívny rozpočet je proces založený na princípe rozvoja kultúry demokracie a aktívnej občianskej činnosti, či na vytvorení vzťahu a posilňovaní dôvery medzi zástupcami a členmi komunity. V neposlednom rade ide aj o transparentné presmerovanie finančných prostriedkov v súlade s verejnou mienkou, napríklad aj v prospech sociálne slabších skupín obyvateľov.

Mesto Banská Bystrica vyčlenilo aj počas tohto rozpočtového obdobia sumu 40 tisíc eur na podporu projektov z participatívneho rozpočtu. V závere novembra prebehlo verejné zvažovanie predložených projektov a v súčasnosti vrcholí hlasovanie.

Práve vy môžete rozhodnúť svojim hlasom o tom, ktoré projekty sa budú realizovať. Hlasovať je možné do 18. decembra v Informačnom centre na Radnici, alebo v Klientskom centre Mestského úradu. Môžete hlasovať za 1 až 4 projektové návrhy.

Zoznam projektov uchádzajúcich sa o Vaše hlasy:

1. Relax zóna – 5. etapa
Meno autora: Juraj Hajdu

2. Laskomerské singletraily – Flow trail – 1. etapa
Meno autora: Pavol Krnáč

3. Areál stálych kontrol v meste a prírode
Meno autora: Igor Patráš

4. Obnova altánkov na Urpínskych serpentínach
Meno autora: Andrej Predajniansky

6. V zdravom tele zdravý duch
Meno autora: Peter Boroš

7. TUŠ festival
Meno autorky: Lívia Kuklicová

8. Bezbárierová hojdačka Medical Mina Park
Meno autora: Medical Park

9. Zo smetiska ihrisko
Meno autorky: Dorota Líšková

10. Rockscape
Meno autora: Marek Štrajánek

Hlasovať môžu občania mesta Banská Bystrica, starší ako 15 rokov (s trvalým aj prechodným bydliskom v Banskej Bystrici). Študenti, ktorí študujú na banskobystrických školách a nemajú trvalý resp. prechodný pobyt v Banskej Bystrici môžu hlasovať, ale musia mať pri sebe ISIC kartu resp. potvrdenie o návšteve školy v Banskej Bystrici. Informácie o projektoch participatívneho rozpočtu a hlasovaní nájdete aj na Facebooku.