Od októbra 2018 do februára 2019 navštívia Banskú Bystricu mnohí známi slovenskí autori a autorky. Diskusie s nimi však nebudú ohraničené len priestormi kultúrnych centier či kníhkupectiev, svoju tvorbu predstavia vďaka projektu Bašta útočí aj na pôde fakúlt Univerzity Mateja Bela či na Akadémii umení.

Projekt Bašta útočí chce prinášať slovenskú literatúru priamo na školy, a to prostredníctvom diskusií so súčasnými slovenskými autormi a autorkami. Hlavným cieľom projektu je podporiť výchovu kriticky a kreatívne zmýšľajúceho čitateľa, ktorý nevníma literárne dielo ako izolovanú entitu, ale ako súčasť širších spoločenských, historických, politických, ekonomických a umeleckých tendencií. Ako uvádza koordinátorka projektu Zuzana Szabóová, projekt prepája kritické a kreatívne čítanie, podporuje a rozvíja čítanie s porozumením a kritickú prácu s textom. Dodáva, že cieli najmä na študentov a študentky vysokých škôl, no aj na učiteľov a čitateľskú verejnosť.

V rámci projektu sa uskutoční 5 diskusií pre študentov a študentky so slovenskými autormi a autorkami spojených s autorským čítaním, 2 celodenné tréningy pre učiteľov zamerané na kritické a kreatívne čítanie. Prvá z diskusií sa uskutočnila už minulý týždeň, kedy medzi študentov a študentky Filozofickej fakulty UMB zavítal novinár a fotograf Andrej Bán. Podľa Zuzany Szabóovej takúto formu stretnutia s domácou literatúrou privítali. Ďalej sa môžu tešiť na poprednú slovensko-švajčiarsku publicistku Irenu Brežnú či na vynikajúceho spisovateľa a prekladateľa Michala Hvoreckého.

Projekt Bašta útočí: Slovenská literatúra 1.0 realizuje Literárna bašta (Laputa, o.z.), ktorá v Banskej Bystrici vytvára živú literárnu scénu: organizuje celoročný program, realizuje literárne rezidencie a pripravuje svoju vlastnú knižnú edíciu. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň jeho hlavným partnerom.