Fenomén „bezdomovcov“ je v posledných desaťročiach veľmi rozšírený. Komplexným problémom je nájsť optimálne riešenie a to si vyžaduje koordináciu sociologických, sociálnych psychologických ale aj administratívnych skúseností. V našom meste však našli riešenie, ktorým spojili reklamu a bezdomovcov dokopy.

bilboardove domyPrioritou  projekt GREGORY je nájsť optimálnu alternatívu pri riešení existenčných otázok ľudí bez domova práve v spojení s využitím bilboardových objektov s reklamnými plochami. Takýto objekt by následne potreboval len minimálne prevádzkované náklady, ktoré by boli navyše  hradené formou prenájmu reklamnej plochy.  Ak by sa vyčíslili náklady na prevádzku bežného osvetlenia bilboardov a zoptimalizovali by sa o x%, ušetrená energia by mohla plne prevádzkovať interiérové potreby bývania.

Konkrétna štúdia GREGORY sa vzťahuje na územie Slovenska, pre mesto Banská Bystrica, kde by bol projekt prezentovaný a najefektívnejšie a zrealizovaný vzhľadom na už existujúcu inžiniersku sieť. Projekt bilboardových domov je však možné aplikovať kdekoľvek, jeho implemetnácií však musí predchádzať kvalitná štúdia, zahŕňajúca vytypovanie adekvátneho miesta pre realizáciu.

bilboardove domy5Partnerská reciprocita je určená pre firmy a investorov, ktorí sa budú podieľať či už na výstavbe, alebo na dlhodobom prenájme reklamnej plochy. Bude im poskytnuté logo projektu, ktorým budú môcť disponovať na svojom firemnom webe alebo v iných propagačných materiáloch, s priamym odkazom na celý projekt. Hodnotou uvádzania takéhoto loga je možnosť sa prezentovať pred klientami svojim sociálnym rozmerom.

GREGORY je vytvorený ako „open source“ projekt, čiže otvorený kód, do ktorého je možné zasahovať (architekti, dizajnéri, umelci) a vytvárať nové konštrukčné a dispozičné alternatívy a bezodplatne ho ďalej  voľne šíriť.

Projekt GREGORY /bilbordové domy/ je vytvorený ako nezisková platforma a bude voľne dostupný pre každé mesto/priestor bez nároku na honorár autora projektu. Projekt si už všimli aj popredné svetové médiá. Informovala o ňom napríklad NBC news.