Tretí ročník BBMM2014 prináša skutočne veľa výnimočných umeleckých činov s nálepkou – po prvýkrát. Svedčí to o jeho stúpajúcej prestíži a medzinárodnej úrovni profesionálnych umelcov, tvorcov, autorov. Výnimočný punc dodáva podujatiu aj to, že väčšina osobností zúčastňujúcich sa tohto sviatku umenia má priame i nepriame nitky viažúce sa k mestu Banská Bystrica. 

montmartreManželia Jakubiskovci – režisér a jeho múza, banskobystrická rodáčka – prijali patronát nad III.ročníkom umeleckého sympózia – festivalu Banskobystrická Montmarte 2014.

Výstava diel legendárnej slovenskej osobností svetovej kinematografie Juraja Jakubiska, ktorý prijal patronát nad tretím ročníkom sympózia, Odtajnené DENNÍKY JURAJA JAKUBISKA, bude po prvýkrát predstavené slovenskej verejnosti a doplní ju taktiež plagátová tvorba tohto režiséra.

Sympózium dedikované Dominikovi Skuteckému, každý rok tiež venuje priestor jednému z banskobystrických výnimočných maliarskych osobností, svetového významu. OBRAZY ŠTEFANA PRUKNERA, ktoré pochádzajú zo súkromnej zbierky, ozdobia tretí ročník BBMM. .

Večery Montmartru budú zdobiť koncerty s Mirkou Partlovou, Jankom Slezákom, speváckou skupinou TRJOF, Evergreeny s Gizkou Oňovou, francúzskou hudbou s Pas de Pitie! a Close Harmony Friends. Mladú no aj strednú generáciu isto poteší populárny aj kontroverzný hiphopový spevák a autor  Suvereno.

Na pódiu “Dneška” vystúpi  aj populárny aj kontroverzný reper SUVERENO osvieteného hip hopu isto poteší mladú no aj strednú generáciu autorským koncertom s celoslovenským prekvapením pri štarte svojho jesenného turné k albumu JEDNODUCHO.

Predstavia sa aj básnici na ulici -ARS POETICA NEOSOLIENSIS, poetické predstavenie autorov naprieč Slovenskom v autorskom čítaní s hudobným duom. Viac ako dve stovky umeleckých večerov v priebehu roka každoročne nájdu jeden zo svojich vrcholov hovoreného umeleckého slova práve na Banskobystrickom Montmartri. Počet fanúšikov, obdivovateľov, ale aj rozrastajúci sa počet mladých začínajúcich autorov poézie je sladkým ovocím kultivovania mesta subtílnym no pozoruhodne účinným a povznášajúcim spôsobom.

Banskobystrický Montmartre 2012Pozrieť sa môžete prísť aj na medzinárodne uznávaného umelca Martina Ceila, ktorý tvorí viac ako 16 rokov na Slovensku a v Čechách 3D maľby na uliciach. Rešpektovaný umelec predstaví tvorbu mimoriadnych rozmerov priamo na námestí Banskej Bystrice. Tématikou prekvapí všetky generácie, no táto vetva street artu – umenia súčasnosti, stále rastie na popularite u všetkých generácií.

Tanečný, umelecký ale aj výtvarný worskhop bude po celý týždeň poskytovať nové poznávanie a rozširovanie vlastných možností. Verejnosť sa môže interaktívne zapojiť do objavovania svojich možností a talentu v oboch oblastiach umenia a kreativity pod dohľadom a vedením profesionálních umelcov a pedagógov.

Najmladšej generácii budú patriť všetky dopoludnia sympózia. Maľovanie, vystupovanie na pódiu dokonca aj podpora talentov zo sociálne odkázaných rodín, je rozmer, ktorý sa stal pre Banskobystrický Montmarte tradíciou.

Celý týždeň sú všetky podujatia bez vstupného, určené pre verejnosť, vrátane výstav a možností aktívnej účasti a vystúpení vďaka podpore mesta, kraja, spulupracujúcich inštitúcií a partnerom.

Banskobystrický Montmartre 2014 – program

Sobota, 30. augusta – Europa SC

12:00 – 18:00 Otvorenie výstavy diel účastníkov BBMM 2014 v rámci Europa SC Maliari v našom meste, tvorivé dielne, stánky umeleckých remesiel
Sochárska časť – hrubé opracovanie sochárskych diel (drevo/kameň) – vstup do Europa SC od Huštáku

Nedeľa, 31. augusta – Europa SC

10:00 – 18:00 Výstava diel účastníkov BBMM 2014 v rámci Europa SC Maliari v našom meste, tvorivé dielne, stánky umeleckých remesiel
Sochári na dlažbe – hrubé opracovanie sochárskych diel (drevo/kameň) – vstup do Europa SC od Huštáku

Pondelok, 1. septembra – Europa SC

10:00 – 18:00 Maliari v našom meste, tvorivé dielne, stánky umeleckých remesiel, 3D street art maľba – prvá 3D street art v Banskej Bystrici
10:00 Minitalent – Ukáž čo dokážeš! – škôlky, školy, detské domovy
11:00/16:00 Umelecký workshop – Pavel Siman – techniky (drevo, drôt, kameň)
17:00 Gala ouvertoure III. ročník BBMM 2014 Deana a Juraj Jakubiskovci – patróni tretieho ročníka – otvorenie exkluzívnej výstavy výtvarných diel – Denníky Juraja Jakubiska, inštalácia sôch II. ročníka BBMM 2013
Hviezdny večer – Spevácky koncert: Jano Slezák, TRJOF a Mirka Partlová

Utorok, 2. septembra – Europa SC

10:00 – 18:00 Maliari v našom meste, tvorivé dielne, stánky umeleckých remesiel
10:00 Otvorenie Školského roku 2014/2015 Minitalent – Ukáž čo dokážeš! – škôlky, školy, detské domovy, ukážky techniky, 3D street art maľba
11:00/16:00 tanečný workshop – Sabina “Miss Bibi” Škodová, RDE lektorka z Česka – školy/verejnosť
18:00 Koncert SUVERENA – krst nového albumu

Utorok, 2. septembra – Námestie SNP

19:00 – 20:00 Koncert Pas De Pitié – Hommage a Claude Nougaro – francúzske svetové piesne v jedinečnej interpretácii a úprave

Streda, 3. septembra – Europa SC

10:00 – 18:00 Maliari v našom meste, tvorivé dielne, stánky umeleckých remesiel
10:00 Minitalent – Ukáž čo dokážeš! – škôlky, školy, detské domovy, 3D street art maľba
11:00/16:00 Umelecký workshop – techniky maľovania (umelci) – školy/verejnosť

Streda, 3. septembra – Námestie SNP

17:00 – 18:00 Koncert – Spomíname na Repete alebo Evergreenový večer – Gizka Oňová, hosť: Igor Šimeg

Námestie SNP – Katedrála Františka Xaverského

19:00 – 20:00 Koncert David Di Fiore – svetový organista

Štvrtok, 4. septembra – Europa SC

10:00 – 15:00 Maliari v našom meste, tvorivé dielne, stánky umeleckých remesiel, 3D street art maľba
11:00 Umelecký workshop – Pavel Siman – techniky (drevo, drôt, kameň)

Štvrtok, 4. septembra – Námestie SNP

15:00 – 17:00 ARS POETICA NEOSOLIENSIS básnici na ulici – čítanie poézie – Dalimír Stano, Ľubica Mesárošová a hudobné sláčikové duo Bella Aces, Pavel “Hirax” Baričák, Ján Martoň, Miroslav Kapusta
17:00 Slávnostné ukončenie III. ročníka BbMM 2014, odhalenie najväčšej 3D street art maľby v Banskej Bystrici, Vernisáž obrazov sympózia
Spevácky koncert: A capella formácia: Close Harmony Friends