Kraj pomôže personálne posilniť Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR), ktoré spájajú súkromný a verejný sektor v oblasti cestovného ruchu. Predstavitelia OOCR prístup župy vítajú.

Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR) patria ku kľúčovým organizáciám venujúcim sa rozvoju cestovného ruchu v regióne. Spolu s Miestnymi akčnými skupinami (MAS) majú byť hlavnými partnermi regionálneho rozvoja. Predseda BBSK Ján Lunter preto vo štvrtok podpísal so zástupcami šiestich OOCR v kraji Memorandum o partnerstve na rozvoji cestovného ruchu na území Banskobystrického samosprávneho kraja. „Ponúkame spoluprácu a zastrešenie aktivít, ktoré pomáhajú rozvoju kraja,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Súčasťou memoranda je záväzok kraja cez novovzniknutú Rozvojovú agentúru BBSK personálne podporiť každú OOCR dvoma ľuďmi, ktorí sa budú venovať destinačnému manažmentu a marketingu. Rozvojová agentúra bude taktiež poskytovať analýzy a dáta o návštevníkoch v kraji. Súčasťou podpory budú financie na projektové zámery v prospech cestovného ruchu.

Prístup BBSK je vítaný

Zástupcovia OOCR prístup BBSK vítajú a hovoria, že doteraz chýbalo sieťovanie aktivít jednotlivých OOCR. „Je to veľmi dobrá aktivita a vítam ju. Dáva nám potenciál na rozvoj, dôležitá je deklarovaná finančná a personálna podpora zo strany kraja. Verím, že dokážeme tento región pozdvihnúť,“ povedal predseda predstavenstva OOCR Stredné Slovensko Ján Nosko.

„Zo strany verejnej správy väčšinou dostávame iba nové a nové úlohy, ktoré sa nám zdajú nezmyselné. Preto som úprimne potešený, že dnes podpíšeme memorandum, kde sú všetko zmysluplné veci. Nám, ktorí reálne vykonávame cestovný ruch, to môže pomôcť v ďalšom raste. Ak chceme držať krok so svetom, bez spolupráce to nejde,“ dodal predseda predstavenstva OOCR Región Horehronie Ľuboš Ďurinďák.

„Som veľmi rád, že si kraj uvedomuje dôležitosť OOCR. Z prístupu BBSK cítiť odbornosť. Prišli ľudia, ktorí rozumejú našim problémom a snažia sa ich riešiť. Ďalej by som ocenil systémovosť, ktorú sa nám môže podariť do rozvoja cestovného ruchu vniesť,“ povedal výkonný riaditeľ OOCR Región Banská Štiavnica Igor Kuhn.

Memorandum o partnerstve podpísalo okrem predsedu BBSK dovedna šesť Oblastných organizácií cestovného ruchu: OOCR Turistický Novohrad – Podpoľanie, OOCR Stredné Slovensko, OOCR Dudince, OOCR Región Horehronie, OOCR Región Gron a OOCR Región Banská Štiavnica.