Príslušníci mestskej polície v Banskej Bystrici budú lepšie zvládať konfliktné situácie a zlepšia sa aj ich komunikačné zručnosti. To by mal byť výsledok školenia, ktoré príslušníci absolvovali v uplynulých dňoch. Potvrdením nadobudnutých vedomostí je certifikát, ktorý náčelník Mestskej polície v Banskej Bystrici, Ľubomír Piterka prevzal 20. januára 2012, za prítomnosti primátora Petra Gogolu, od riaditeľa mediačno-konzultačného centra Sova, Martina Dubníčka.

Banskobystrickí mestskí policajti absolvovali vzdelávací projekt Aplikácia mediácie a aplikácia mediačných techník v praxi mestskej polície. Jednotlivé vzdelávacie moduly obsahovali informácie o mediácii a jej využití v praxi, teóriu konfliktov a teóriu komunikácie, s následným tréningom zručností.

Očakávaným prínosom celého programu bolo zlepšenie komunikačných zručností a zručností v riešení konfliktných situácií príslušníkov MsP. Ďalším rozmerom je fakt, že vyškolení príslušníci môžu obyvateľov informovať o možnom oficiálnom postupe riešenia sporov mimosúdnym konaním.