Tím banskobystrického detského ára zabezpečuje od piateho marca prevádzku jedinečného pracoviska ECMO-ARO, ktoré je novou nádejou pre pacientov so závažným zlyhaním pľúc.

V spolupráci s Rooseveltovou nemocnicou, ktorá poskytla priestory a časť personálu, tím II. Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny Detskej nemocnice poskytuje špecifickú zdravotnú starostlivosť o dospelých pacientov so závažným zlyhaním pľúc v dôsledku Covid ochorenia.

ECMO-ARO poskytuje zdravotnú starostlivosť „bez hraníc“. Na toto pracovisko sú prekladaní pacienti z celého Slovenska, u ktorých je pľúcna forma ochorenia Covid taká závažná, že ani pomocou umelej pľúcnej ventilácie nie je možné zabezpečiť dostatočné okysličenie organizmu. V dôsledku toho hrozí vážne poškodenie orgánov. V tomto prípade je jedinou šancou ECMO.

„ECMO je prístroj zabezpečujúci mimotelové okysličenie krvi a odstraňovanie oxidu uhličitého z krvi pacienta. Veľmi zjednodušene povedané, krv prechádza prístrojom namiesto toho, aby prechádzala pľúcami pacienta. Tým sú pľúca odľahčené a môžu sa uzdravovať. Regenerácia pľúc je urýchlená práve tým, že ich organizmus používa iba v minimálnej miere. Celkové zaťaženie je teda minimálne a to im prospieva,“ vysvetľuje princíp tohto liečebného postupu doktor Oliver Petrík, prednosta II. KPAIM v Detskej nemocnici, ktorý vznik tohto pracoviska inicioval.

Prevádzku pracoviska ECMO-ARO z väčšej časti zabezpečuje vysokošpecializovaný tím lekárov a sestier II. KPAIM Detskej nemocnice, ktorý má skúsenosti s mimotelovou oxygenáciou u detí. Spolupráca s tímom II. Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU pri FNsP F.D.Roosevelta bola zahájená s cieľom zabezpečiť mimotelovú oxygenáciu aj u dospelých pacientov so závažným postihnutím pľúc v dôsledku Covid. Tím aktuálne pracuje na troch lôžkach, čo je v slovenských pomeroch vysoko nadštandardné.

„V marci sme začali s jedným prístrojom a teda aj jedným lôžkom. Našou prvou pacientkou bola pani zo Spišskej Novej Vsi. Na ECMO bola napojená desať dní. Následne bola v stabilizovanom stave preložená späť do spádovej nemocnice. Obrovským zadosťučinením pre nás všetkých je, že pani je už doma a má sa veľmi dobre. A to je iba mesiac po tom, čo bola na ECMO napojená,“ hovorí Tatiana Maďarová, vedúca sestra II. KPAIM, ktorá je stabilnou a nepostrádateľnou členkou ECMO tímu Detskej nemocnice.

„Vďaka spolupráci s odborníkmi z Detskej nemocnice sme mohli rozšíriť spektrum poskytovanej zdravotnej starostlivosti o kriticky chorého pacienta aj o túto špecializovanú metodiku. Kolegovia z Detskej nemocnice majú dlhoročné skúsenosti s používaním ECMO u detí, v súčasnosti ho vo vzájomnej spolupráci poskytujeme dospelým pacientom s Covid-19. Po doškolení nášho personálu bude ECMO súčasťou poskytovanej zdravotnej starostlivosti u dospelých natrvalo,“ uviedla riaditeľka FNsP F.D. Roosevelta Miriam Lapuníková.

„K dnešnému dňu bolo na tomto pracovisku na ECMO napojených deväť pacientov. Priemerná doba napojenia pacienta na prístroj je päť až desať dní, v závislosti od závažnosti stavu pacienta. Úspešnosť liečby je momentálne 77 percent, čo je mimoriadne priaznivé číslo. Je to percentuálne vyjadrenie počtu pacientov, ktorí boli od mimotelovej oxygenácie úspešne odpojení,“ dodáva doktor Oliver Petrík.

Ako veľa vecí v medicíne ani ECMO nie je všeliek a nie je použiteľné celoplošne. Pre dobrý výsledok sú veľmi dôležité správne indikácie a načasovanie, aby sa minimalizovalo vyčerpanie rezerv pacienta. Je to však jeden z mimoriadne svetlých bodov, ktorý dáva pacientom so závažným zlyhaním pľúc novú nádej.