Poradný orgán primátora mesta Banská Bystrica, Rada študentov, predstavila výsledky svojej spolupráce s vedením mesta. Projekty Zapoj seba, spoznaj veľa a Berte nás vážne budú ukončené už v priebehu augusta a ako informovali zástupcovia Rady študentov, ich pokračovaním by mal byť projekt Erasmus+.

Primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola poukázal na dobrú spoluprácu jeho poradného orgánu s vedením mesta. Dôležité je podľa jeho slov, aby sa mladí ľudia zaujímali o veci verejné a aktívne sa zapájali do verejného života. „Okrem podpory, ktorú mladým v meste Banská Bystrica dlhodobo ponúkame, sa nám teraz podarilo vyčleniť pre nich priestor v rámci budovy mestského úradu. Verím, že aj tento ústretový krok pomôže Rade študentov zvyšovať participáciu mladých ľudí na dianí v meste a uľahčí im prácu,“ povedal primátor mesta Banská Bystrica.

rada studentovPodľa zástupcov Rady študentov je nevyhnutné budovať podmienky pre dlhodobý rozvoj mládeže v meste. To je aj ambíciou nového návrhu, ktorý dnes, na svojom letnom zasadnutí, Rada študentov prijala. Svoj návrh následne predložili aj vedeniu mesta: ,,Vzniesli sme dve dôležité a kľúčové požiadavky. Vytvoriť na mestskom úrade miesto pre tzv. referenta práce s mládežou, ktorý by spájal organizácie pracujúce s mladými ľuďmi, pomáhal študentom zorientovať sa v téme participácie a zameriaval by sa na strategický rozvoj v práci s mládežou,“ vysvetlil na tlačovej konferencii Jaroslav Dodok, predseda poradného orgánu primátora. Zároveň sa na tlačovej konferencii poďakoval vedeniu mesta za ústretovosť a pomoc pri napĺňaní ich cieľov.

Banská Bystrica sa podľa Rady študentov môže stať prvým mestom, ktoré na regionálnej úrovni dokáže zrealizovať štátny dokument – Stratégiu SR pre mládež na roky 2014 – 2020. To znamená splniť opatrenia, vďaka ktorým by sa zlepšila kvalita života mladých ľudí a naskytla sa príležitosť spolurozhodovať o smerovaní Banskej Bystrice.

„Musím hlboko oceniť snahu a aktivitu členov Rady študentov. Zapájajú sa do podujatí, ktoré organizuje mesto ale vytvárajú si aj vlastný priestor, čo ma naozaj veľmi teší. Na tému Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020 komunikujeme s Radou študentov už dlhšiu dobu. Táto problematika je z môjho pohľadu veľmi dôležitá a ja verím, že Banská Bystrica bude aj v tejto oblasti patriť na Slovensku k lídrom,“ uviedla Katarína Čižmárová, viceprimátorka mesta Banská Bystrica.