Geriatria, infekčné oddelenie a psychiatria – všetky tieto oddelenia odpísala Všeobecná zdravotná poisťovňa v prvej fáze komunikácie s Roosveltovou nemocnicou návrhom na nezazmluvenie žiadneho lôžka. Nakoniec v nemocnici došlo k redukcii 95 lôžok. V reakcii na vlnu negatívnych názorov k týmto úsporným opatreniam a rušeniu oddelení v Roosveltovej nemocnici to pre BBonline.sk uviedol námestník pre lekársko-preventívnu starostlivosť FNsP Banská Bystrica Juraj Šváč.

Ten odmietol obvinenia bývalého primára psychiatrie Ludvika Náběleka, že rušenie časti lôžok na tomto oddelení je postupnou snahou k úplnému zániku oddelenia: „My máme svojho zriaďovateľa a Všeobecnú zdravotnú poisťovňu ako najväčšieho partnera. Prvý nástrel, s ktorým sme sa stretli niekoľko týždňov dozadu bol, že sa zruší celá psychiatria, celé infekčné oddelenie a celá geriatria. To bola ich predstava a začala diskusia na tému našich a ich odborných argumentov. Zhodli sme sa na niečom, čo považujeme za racionálne. Cieľom bolo, aby sme dokázali ďalej plniť našu funkciu a aby sme udržali služby, ktoré poskytujeme aj pre celé Slovensko. Z tohto pohľadu pre nás bolo dôležité uchovať odbornosti ako také.“

Ako sme vás už informovali, na psychiatrii dochádza k polovičnému zníženiu počtu lôžok: „Na to, aby sme zabezpečili zazmluvnený objem zdravotnej starostlivosti, ktorý od nás chcú zdravotné poisťovne, potrebujeme na psychiatrii 30 lôžok. Nechávame však k dispozícii kompletný tím. Som presvedčený, že akútnu a neodkladnú starostlivosť o vážne psychiatrické stavy sme bez problémov schopní poskytovať, čo mi potvrdili aj samotní psychiatri. Tiež si myslia, že starostlivosť o akútnych psychiatrických pacientov je možné poskytovať aj v novom nemocničnom areáli, čo by bolo veľmi dobré. Ale to je ešte hudba ďalekej budúcnosti a nie je to jednoduchý projektuviedol Šváč.

Podľa informácií, ktoré mal k dispozícii bývalý primár Nábělek, banskobystrická psychiatria si na seba dokázala v pôvodnom stave zarobiť. Šváč ale upozorňuje, že ak sa zoberie do úvahy budova, správa jej areálu a ostatné faktory, je psychiatria stratová: „Podľa môjho názoru aj stacionár s tridsať lôžkovým akútnym oddelením bude len s veľkými ťažkosťami živiť tú budovu a areál s infekčným.“ Napriek tomu námestník za razantné sťahovanie psychiatrie nie je: „Myslím si, že je ešte potrebné to chvíľu nechať v tomto usporiadaní, pretože sa ruší Brezno a Zvolen, čo na druhej strane nie je naša starosť. Nám povedali, že my budeme poskytovať starostlivosť v takomto rozsahu a naša úloha je zabezpečiť to tak, aby pacienti neodchádzali nedoliečení a aby bol liečený každý akútny pacient. Presťahovať oddelenie, to nie je za deň. Psychiatrom som povedal, že oni musia zadefinovať požiadavky, čo potrebujú, aby mohli poskytovať zdravotnú starostlivosť. Áno, máme teraz jedno poschodie voľné, ale neviem, či je tam možný presun hygienicky, ekonomicky, odborne a či to po týchto stránkach aj naberie zmysel.“ Šváč odmieta tvrdenia exprimára o zákulisných snahách o budovu psychiatrie v areáli starej nemocnice: „Ak to bude mať zmysel, tak sa do toho pustíme. Potom bude prázdna budova, ktorú môžeme označiť za nadbytočný majetok, čo nahlásime na ministerstvo a môže sa to predať cez elektronickú aukciu. Tam sa prihlási hocikto, môže aj pán primár Nábělek a povedať, že toto kupujem ja, lebo mám na to najviac peňazí a budem tu mať psychiatrickú liečebňu. Budem sa tešiť, nech sa páči,“ podotkol.

Šváč celkovo nevníma zmeny vyplývajúce z racionalizácie lôžok negatívne: „Psychiatria mala byť v Banskej Bystrici zrušená. Riaditeľ Bucek vybojoval, že tu psychiatria zostáva na tridsiatich lôžkach a so stacionárom. Mali sme zostať bez geriatrie, zostalo nám dvadsať lôžok zazmluvnených síce interne, ale vieme sa tam starať o dlhodobo chorých. My sme dostali od zriaďovateľa určité koľajnice a v našej kompetencii bolo vymyslieť, ako sa v rámci nich postarať o pacientov v Banskej Bystrici. Keď sa niekto nevie prispôsobiť, tak vymrie. Brontosaury mali s týmto problém, preto vymreli. Raz jedny oddelenia budú, raz nie, ale choroby zostávajú a my sa máme o chorých starať. Garantujem, že z tejto nemocnice nebude nik, kto potrebuje akútnu starostlivosť, odmietnutý a nik neodíde nedoliečený,“ zhrnul na záver námestník LPS Roosveltovej nemocnice.