Nadácia Križovatka na sklonku letných prázdnin darovala Neonatologickej klinike SZU pri FNsP F. D. Roosevelta desať kusov nových monitorov dychu. Vďaka poslednému daru má klinika vybavené touto dôležitou pomôckou pri prevencii Syndrómu náhleho úmrtia dojčiat (SIDS) už všetky lôžka.

„Nadácia nám za posledné roky darovala už takmer 30 monitorov. Týmto posledným darom nám pomohla naplniť náš cieľ a to, že monitor dychu bude v každej novorodeneckej postieľke na našej klinike. Teda nie len u tých najviac ohrozených – predčasne narodených detí, ale aj u zdravých donosených bábätiek.“ hovorí prednostka kliniky Jana Nikolinyová.

Nadácia Križovatka je mimovládna nezisková organizácia, ktorá vznikla s cieľom pomáhať deťom ohrozeným SIDS. „Už niekoľko rokov sa snažíme vybaviť monitormi dychu všetky novorodenecké oddelenia v nemocniciach a jednotky intenzívnej starostlivosti na celom území Slovenskej republiky,“ uvádza riaditeľka nadácie Táňa Tomasch. Hodnota tohtoročného daru je 800 € a na tento účel ich nadácii darovala banskobystrická spoločnosť VIP čistiaci servis, s.r.o.

Počas prvého roku života môže u dieťaťa nastať nepravidelné dýchanie alebo dokonca zástava dychu. V niektorých prípadoch zlyhanie dychu súvisí so „Syndrómom náhleho úmrtia dojčiat – SIDS. Syndróm náhleho úmrtia dojčiat (SIDS = Sudden infant deathsyndrome) je diagnóza, ktorú lekári stanovia žiaľ až po smrti dieťaťa. Spôsobuje náhlu smrť aj u úplne zdravých novorodencov zástavou dychu v spánku (tzv. smrť v kolíske) – a to bez akýchkoľvek predchádzajúcich príznakov. Príčina syndrómu nie je doposiaľ jasná, pravdepodobne sa jedná o poruchu riadenia dychovej činnosti, ktorá vzniká už v tehotenstve. Na vzniku sa podieľa viac rizikových faktorov.