S uvoľňovaním vládnych protiepidemiologických opatrení začína byť čoraz viac vyťažená aj hromadná doprava.

Podobne, ako prímestské autobusy už počas tohto týždňa, aj MHD v Banskej Bystrici sa už vráti aspoň ku prázdninovému režimu. Posledný mesiac premávala vo všetky dni mimoriadne len v posilnenom víkendovom režime.

Trolejbusy a autobusy v Banskej Bystrici začnú od pondelka, 18. mája opäť premávať v prázdninovom režime, čím sa zvýši počet vozidiel na jednotlivých linkách. Zároveň prešiel celý vozidlový park Dopravného podniku mesta a SAD Zvolen dôkladnou dezinfekciou.

Od začiatku mimoriadneho obdobia zabezpečujú dopravcovia pravidelne a vo zvýšenej frekvencii dezinfekciu vozidiel ekologickými dezinfekčnými prostriedkami. Všetky autobusy a trolejbusy v Banskej Bystrici prešli aj komplexnou dezinfekciou nanesením polymérovej vrstvy s ochranným účinkom po dobu 30 dní. V prípade pretrvávajúceho mimoriadneho obdobia bude takéto čistenie opakované každý mesiac.

„Život v meste sa pomaly vracia do normálu a s uvoľňovaním vládnych opatrení je v uliciach čoraz viac ľudí. Na zasadnutiach krízového štábu intenzívne komunikujeme aj so zástupcami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a prijímame také opatrenia, aby uvoľňovanie obmedzení malo hladký priebeh. Aj fungovanie mestskej hromadnej dopravy preto opäť posúvame do prázdninového režimu, čím zvýšime počet spojov na jednotlivých trasách. O ďalších krokoch budeme informovať,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Do vozidiel verejnej hromadnej dopravy je naďalej povolený vstup len cestujúcim, ktorí sa chránia rúškom, prípadne šálom, šatkou alebo inou vhodnou alternatívou. Mesto stále odporúča používať aj rukavice. Naďalej je vhodné využívať najmä bezkontaktnú formu úhrady cestovného.

Situácia ohľadom šírenia koronavírusu ovplyvnila využívanie MHD už pred štartom vládnych obmedzení života v spoločnosti. Od 13. marca začali dopravcovia SAD Zvolen, a. s. a Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s. fungovať v prázdninovom režime. Od 16. marca bola zavedená povinnosť vstupovať do vozidiel len s ochrannými prostriedkami. Mimoriadne obmedzený režim fungovania MHD potom nastal od 20. apríla, od kedy jazdili autobusy a trolejbusy len v rámci čiastočne posilneného víkendového grafikonu.