Banskobystrická KOTVA, Zariadenie núdzového bývania pre rodiny s deťmi – útulok a Zariadenie dočasného ubytovania pre rodiny s deťmi, je výnimočná z viacerých dôvodov. Patrí k prvým zariadeniam na Slovensku, ktoré začali poskytovať pomoc pre úplné i neúplné rodiny s maloletými deťmi.

KOTVA sa zároveň v roku 2008 stala vzorom aj pre iné samosprávy, a tento druh sociálnej služby bol vďaka odskúšaniu v praxi zakotvený aj v zákone. Počas dvoch desaťročí pomohla Kotva 231 dospelým klientom a 333 deťom, ktoré dostali možnosť ostať so svojimi biologickými rodičmi a nemuseli byť odňaté do starostlivosti štátu. Zároveň ide o pomoc pre 99 úplných a 41 neúplných rodín. Podľa informácií z Oddelenia sociálnej a krízovej intervencie MsÚ, ušetrila Kotva štátu svojou činnosťou približne 14 miliónov eur. Ide o sumu, ktorú by musel vynaložiť štát na zabezpečenie náhradnej rodinnej starostlivosti pre tieto deti.

„Som veľmi rád, že v Banskej Bystrici fungujú zariadenia, v ktorých vieme ľuďom podať pomocnú ruku a prispieť k tomu, aby sa postavili na nohy aj vtedy, keď si myslia, že to už nezvládnu. Som hrdý na to, že takéto zariadenie v našom meste máme a k jeho vzniku prispeli zamestnanci banskobystrického mestského úradu. Vďaka ich odhodlaniu ostáva rodina ako základná bunka spoločnosti šancu postaviť sa na nohy a deti nemusia byť pridelené do náhradnej či ústavnej starostlivosti. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli k rozvoju sociálnych služieb v Banskej Bystrici,“ hovorí primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Iniciátormi myšlienky vybudovania prestupnej siete bývania pre rodiny s deťmi boli Karol Langstein, v súčasnosti vedúci Oddelenia sociálnej a krízovej intervencie MsÚ a Ivan Šediba, niekdajší riaditeľ sekretariátu Územného spolku Slovenského Červeného kríža v Banskej Bystrici. Ich snaha bola reflexiou na aktuálnu situáciu rodín, s ktorými sa v praxi stretávali. Išlo o rodiny žijúce v chudobe či mnohopočetné rodiny, ktoré si nedokázali zabezpečiť bývanie alebo neboli schopné si svoje bývanie udržať.

„Počas uplynulých 20 rokov sme sa snažili tieto služby skvalitňovať aj spolu s mnohými partnermi a organizáciami. Svojím úsilím prispeli k naplneniu našich cieľov, za čo im patrí veľké poďakovanie. Zamestnancom zariadení Kotva tiež ďakujem a prajem im otvorenú myseľ a schopnosť vedieť pomáhať v každej situácii. Klientom želám, aby zvyšovali spoluúčasť na riešení vlastných životov, a nech sa im darí zmeniť svoj status k obrazu svojmu. Ivanovi Šedibovi, niekdajšiemu riaditeľovi SČK v Banskej Bystrici, do neba odkazujem, že naše myšlienky a ich zhmotnenie mali cenu a zmenili životy mnohým jednotlivcom a rodinám,“ hovorí Karol Langstein, vedúci Oddelenia sociálnej a krízovej intervencie MsÚ v Banskej Bystrici.

Úlohou KOTVY je poskytovať sociálne služby orientované na riešenie nepriaznivej situácie rodín, ktoré sa ocitli bez strechy nad hlavou. V budúcnosti plánuje mesto tieto služby zlepšovať, a tiež rekonštruovať jednu časť objektu KOTVA. Zároveň chce samospráva vybudovať Centrum materiálnej pomoci, v ktorom budú môcť záujemcovia odovzdať rôzne komodity. Tie sa následne dostanú k ľuďom, ktorí ich naozaj potrebujú.


14. december 2000 Uznesenie MsZ v Banskej Bystrici – schválená koncepcia riešenia problematiky bývania rodín s deťmi nachádzajúcich sa v akútnej sociálnej núdzi

23. október 2001 – Zriadenie Zariadenia dočasného a núdzového bývania pre rodiny s deťmi KOTVA

1. november 2010 – Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb Banskobystrického kraja pod názvom zariadenie núdzového bývania pre rodiny s deťmi KOTVA

31. december 2010 – Založenie Nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodiny KOTVIČKA, ktorá vhodne dopĺňa škálu sociálnych služieb priamo v zariadeniach

1. október 2014 – Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb BBSK pod novým názvom – Zariadenie núdzového bývania pre rodiny s deťmi KOTVA – útulok