Obyvateľom Šalkovej a sídliska Rudlová-Sásová strpčuje život neznesiteľný zápach. Ten je dôsledkom aplikácie poľnohospodárskyeľom ch hnojív na blízkych poliach. Riešenie problému je kvôli chýbajúcej legislatíve v nedohľadne.

Priemyselny park Salkova, foto - BBonline.sk (Filip Rohacek)
Ilustračné foto

„Podľa našich doterajších zistení je možným a pravdepodobným pôvodcom nepravidelného zápachu práve činnosť spojená s aplikáciou rôznych, prevažne odpadových produktov z farmaceutických výrob, na poľnohospodárskych plochách. Používanie týchto látok nie je v rozpore zo zákonom, avšak nedostatočným spracovaním na mieste aplikácie dochádza k odvetrávaniu a šíreniu zápachu ďalej v smere prevládajúcich vetrov,“ napísal mestský úrad v odpovedi na poslaneckú interpeláciu Milana Lichého (BBA).

Činnosť podnikateľských subjektov navyše prebieha mimo katastrálneho územia Banskej Bystrice. Taktiež identifikovať konkrétneho pôvodcu zápachu nie je jednoduché. „Priame zakazovanie činností, či nariaďovanie určitých opatrení vo veci aplikácie “hnojív” na poľnohospodárskych plochách nie je v tomto prípade v zákonnej kompetencii mesta, budeme však hľadať spôsoby riešenia ako takéto opatrenia docieliť,“ píše v odpovedi na interpeláciu mestský úrad.