Aj tento rok sa Banská Bystrica zapája do osláv Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu. Pracovníci Informačného strediska pripravili na sobotu 22. februára podujatie Banskobystričania známi – neznámi.

Svetový deň sprievodcov cestovného ruchu sa koná pri príležitosti vzniku Svetovej federácie asociácie turistických sprievodcov (WFTGA), čo sa udialo 21. februára 1985. Od roku 1987, kedy WFTGA vyhlásila medzinárodný deň turistických sprievodcov, každý rok v tomto čase poskytujú kvalifikovaní sprievodcovia cestovného ruchu svoje služby bez nároku na odmenu. Na Slovensku sa toto obľúbené podujatie bude konať sedemnásty rok.

V Banskej Bystrici sobotňajšie prehliadky so sprievodcami predstavia známych aj menej známych Banskobystričanov. Uskutočnia sa na troch miestach, v troch historicky významných objektoch v centre mesta – v Beniczkého dome, Späthovej vile a v Radnici.

V Späthovej vile na Skuteckého ulici sa bude hovoriť o významnom architektovi Ladislavovi Hudecovi. V tejto vile sídli od marca minulého roku Centrum architekta Ladislava Eduarda Hudeca. Cikkerova sieň Radnice bude patriť maliarovi Karolovi Ľudovítovi Libayovi, synovi známeho banskobystrického zlatníka Samuela Libaya. V Beniczkého dome prežil kus svojho života vynálezca a  priekopník vysielania televízie na Slovensku Karol Dillnberger. A práve v tejto, jednej z najkrajších historických budov na Námestí SNP, sa uskutoční ďalšia prehliadka podujatia Banskobystričania známi – neznámi.

Prehliadky pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu v sobotu 22. februára sú bezplatné. Na všetkých troch miestach – v Späthovej vile, Radnici a Beniczkého dome, sa konajú o 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 h.