Obyvatelia nad pätnásť rokov s trvalým alebo prechodným pobytom v Banskej Bystrici, ale aj banskobystrickí študenti môžu rozhodnúť o tom, ktoré z osemnástich návrhov budú realizované z participatívneho rozpočtu.

Hlasovanie sa uskutoční v období medzi 23. marcom až 13. aprílom. Hlasovací proces bude zahájený na druhom diskusnom fóre vo štvrtok 23. marca o 17. hod. vo Veľkej sieni Mestského úradu (MsÚ) v Banskej Bystrici. Počas nasledujúcich pätnástich pracovných dní bude možné o návrhoch hlasovať už tradične do prenosnej schránky umiestnenej v Klientskom centre MsÚ.

Do hlasovania sa môžu zapojiť občania s trvalým a prechodným bydliskom v Banskej Bystrici a študenti, ktorí študujú v našom meste. Potrebné je preukázanie  trvalého pobytu dokladom totožnosti, resp. prechodného pobytu relevantným dokladom. Študenti sa preukážu potvrdením o štúdiu v Banskej Bystrici.

„Podľa Štatútu participatívneho rozpočtu môže participant prideliť svoj hlas maximálne štyrom návrhom. Jednému návrhu je možné prideliť maximálne jeden hlas,“ uvádza Miroslav Šimkovič, člen Koordinačnej rady Participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu.

Obyvatelia môžu rozhodnúť o týchto 18 návrhoch:

3x umenie
Aj dospelí potrebujú ihrisko
Áno pre Štefan a Hruška cup
Aréna New Faces
Banskobystrická olympiáda
Banskobystrické festivalové LETO
Banskobystrické šípy
Hokejový pohár stredných škôl v meste
Human Forum 2017
Ihrisko Mládežníci
Komunitný STREET ART – revitalizácia fasády komunitného centra Fončorda
Mesto Banská Bystrica očami mladých
Miesto činu – enviro a kultúra na jednom mieste
Obnova hrobky A. Sládkoviča
Relax zóna – dobudovanie
Relax zóna – oddychovo rekreačná a cyklo zóna
Vtáčí spev v Banskej Bystrici
Záhradníčime na Uhlisku

Podrobné informácie o návrhoch sú zverejnené na webovej stránke participatívneho rozpočtu Mesta Banská Bystrica a tiež na facebooku.